xs
xsm
sm
md
lg

ไทย-ลาวหารือร่วมมือควบคุมโรคระบาดตามแนวชายแดน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

หนองคาย - ไทย-ลาวประชุมความร่วมมือ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนกและโรคระบาดสัตว์อื่นตามแนวชายแดน


ที่ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย นายกวี กิตติสถาพร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมความร่วมมือ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนกและโรคระบาดสัตว์อื่นตามแนวชายแดน โดยมีท่านคำสิง คูนสะหวัน รองหัวหน้าแผนกกสิกรรมและป่าไม้นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เป็นหัวหน้าคณะฝ่าย สปป.ลาว และมีเจ้าหน้าที่จากแขนงการเลี้ยงสัตว์และการประมง แผนกกสิกรรมและป่าไม้ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว จำนวน 14 คน เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์ของไทย

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย ไทย และแขนงการเลี้ยงสัตว์และการประมง แผนกกสิกรรมและป่าไม้ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว มีแนวคิดร่วมกันในความร่วมมือ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคไข้หวัดนกและโรคระบาดสัตว์อื่นๆ ตามแนวชายแดนไทย-ลาว หนองคาย-นครหลวงเวียงจันทน์ รวมถึงการพัฒนางานด้านสุขภาพสัตว์ งานด้านความปลอดภัยด้านอาหาร งานส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์และพืชอาหารสัตว์

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ แลกเปลี่ยนข้อมูลโรคระบาดสัตว์ ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ด้านวิชาการการเลี้ยงสัตว์ และพัฒนาพืชอาหารสัตว์
กำลังโหลดความคิดเห็น