xs
xsm
sm
md
lg

กองทัพไทยส่งม้งลาวกลับประเทศอีก 57คน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

หนองคาย-กองทัพไทยส่งกลับชาวม้งลาว สมัครใจกลับ สปป.ลาว ครั้งที่ 19 จำนวน 57 คน

ที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว พ.อ. คำรณ เครือวิชฌยาจารย์ ผู้อำนวยการกองชายแดนด้านลาว กรมกิจการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นหัวหน้าคณะนำส่งชาวม้งลาวที่สมัครใจกลับประเทศ จำนวน 10 ครอบครัว 57 คน ให้กับประเทศ สปป.ลาว โดยเดินทางไปส่งมอบ ณ โรงแรมราชวงศ์ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

สำหรับการส่งมอบชาวม้งลาว กลับประเทศ ได้ดำเนินการมาแล้วจำนวน 19 ครั้ง รวมชาวม้งลาวที่สมัครใจกลับประเทศจำนวน 3,201 คน และแนวโน้มของชาวม้งลาวที่สมัครใจกลับ สปป.ลาว คาดว่าจะมีอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากตระหนักดีว่า ไม่มีประเทศที่ 3 ยื่นความจำนงที่จะรับไปตั้งถิ่นฐาน ประกอบกับได้รับทราบข้อเท็จจริงว่า สปป.ลาว มีความตั้งใจที่จะรับกลับประเทศในฐานะประชาชนลาวทั่วไป
กำลังโหลดความคิดเห็น