xs
xsm
sm
md
lg

เมืองจันท์จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด สร้างจิตสำนึกให้เยาวชนเห็นถึงพิษภัยของยาเสพติด

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


จันทบุรี - เมืองจันท์จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด สร้างจิตสำนึกให้เยาวชนเห็นถึงพิษภัยของยาเสพติด ดึงเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นแกนนำ หลังพบสถิติเด็กและเยาวชนมีปัจจัยความเสี่ยงสูง และเป็นเป้าหมายที่จะถูกหลอกให้ไปข้องเกี่ยว

วันนี้ (26 มิ.ย.) ซึ่งเป็นวันต่อต้านยาเสพติด ในส่วนของจังหวัดจันทบุรี สถานศึกษา ส่วนราชการ ได้จัดกิจกรรมหลายแห่ง เช่น ในช่วงเช้า โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายเกรียงเดช เข็มทอง ปลัดจังหวัดจันทบุรี นำนักเรียน ร่วมร้องเพลง To be number One และ ร่วมปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยว ไม่สนับสนุนขบวนการยาเสพติด

หลังจากนั้นที่ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี ปลัดจังหวัดจันทบุรีได้นำข้าราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในสถานศึกษาเขตอำเภอเมืองร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ของ สภ.เมืองจันทบุรี เสวนาการแก้ปัญหายาเสพติด การแสดงละครเวที ตอบปัญหาชิงรางวัล และนิทรรศการให้ความรู้

ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อชนะยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี ได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมายเยาวชนเป็นหลักเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน ยังคงมีอย่างต่อเนื่องในกลุ่มเยาวชน โดยเฉพาะช่วงอายุระหว่าง 13-18 ปี ถือเป็นช่วงวัยที่เสี่ยงต่อปัญหายาเสพติดสูงสุด โดยเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่มีพฤติกรรมเสี่ยงมากที่สุดได้แก่ เยาวชน ครอบครัวแตกแยก เร่ร่อน เยาวชนที่รวมเป็นกลุ่มแก๊ง เยาวชนที่เตร็ดเตร่มั่วสุมในชุมชน เยาวชนที่ติดการเที่ยวเตร่กลางคืน

นอกจากนั้นยังมีเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มอ่อนแอ และเคร่งเครียดจริงจังมากต่อชีวิต จึงมีความเสี่ยงต่อการติดยาเสพติดมาก แม้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะได้ทำการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังแล้วก็ตาม แต่จากสถิติการจับกุมคดียาเสพติดยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องซึ่งแสดงให้เห็นว่าปัญหายาเสพติดมิได้หมดไป แต่กลับมีเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น การแก้ปัญหาจึงไม่ได้อยู่ที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่จะต้องบูรณาการการแก้ปัญหาร่วมกันจึงจะเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริง
กำลังโหลดความคิดเห็น