xs
xsm
sm
md
lg

พัทยาแสดงจุดยืนไม่แยกสีทางการเมือง

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวศรีราชา - นายกเมืองพัทยาจัดแถลงแสดงจุดยืนทางการเมือง วอนประชาชนรู้รักสามัคคี ยุติบทบาทความรุนแรง พร้อมมีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมือง

วันนี้ (30 เม.ย.) ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา จฃ.ชลบุรี นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการแถลงข่าวแสดงจุดยืนทางการเมือง เพื่อสร้างความสมานฉันท์ในพื้นที่ โดยมีผู้ สนับสนุนและสักขีพยานซึ่งเป็นกลุ่มแกนนำทางการเมืองในพื้นที่เมืองพัทยาเข้าร่วมกันอย่างคับคั่ง อาทิ อดีตนายกเมืองพัทยา อย่าง นายสุชัย รวยริน นายไพรัช สุทธิธำรงสวัสดิ์ นายนิรันดร์ วัฒนศาสตร์สาธร รวมทั้งคณะที่ปรึกษา สมาชิกสภาเมืองพัทยา และผู้นำชุมชน

นายอิทธิพล กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์ความรุนแรงทางการเมืองในระดับประ เทศถือว่าเข้าขั้นวิกฤติ โดยเฉพาะในพื้นที่เมืองพัทยาซึ่งได้จัดให้มีการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 14 หรือ Asean Summit ที่ต้องยกเลิกไปเพราะความรุนแรงจากการบุกเข้าขัดขวางการชุม นุมของกลุ่มคนเสื้อแดง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปัจจุบันสถานการณ์การเหล่านี้จะคลี่คลายไปในทิศ

ทางที่ดีขึ้น แต่ปรากฏว่า ยังมีประชาชนหรือบุคคลบางกลุ่ม ที่มีความเข้าใจในแนวทางการทำงานของเมืองพัทยาที่คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง โดยมีการมองว่ามีการสนับสนุนคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดให้ก่อความรุนแรงจนทำให้บ้านเมืองประสบปัญหา

สำหรับความเข้าใจดังกล่าวถือว่าคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเป็นอย่างมาก เพราะในฐานะของผู้ปกครองท้องที่นั้นก็ทำได้แต่เพียงสนับสนุนข้อมูล อุปกรณ์ และการอำนวยความสะดวกแก่ภาครัฐที่ร้องขอ รวมถึงภาคประชาชนโดยไม่มีการแบ่งกลุ่ม หรือสีเสื้อ ซึ่งหากมีการร้องเพื่อประสานงานในการใช้สถานที่หรือสิ่งอื่นๆเมืองพัทยาก็ต้องอำนวยความสะดวกไปตามสมควร ในฐานะที่ต้องให้การบริการแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตามจากปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นที่ผ่านมาก็ได้มีการประกาศแสดงจุดยืน เพื่อร้องขอให้ยุติความรุนแรงและใช้วิธีการทางสันติในการเจรจา

นายอิทธิพล กล่าวอีกว่า ขณะนี้ทุกฝ่ายต้องหันมาปรองดอง อย่าแตกแยก หรือหันหน้าเข้าหากันโดยไม่มีการแบ่งฝ่าย และให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการพัฒนาเมืองพัทยาไปข้างหน้า โดยเลิกมองในเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตัวและการเมืองออกไปให้หมด ซึ่งจะทำให้เมืองพัทยาเจริญรุดหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

จากนั้นทั้งหมดได้ร่วมแสดงเจตนารมณ์ไม่แบ่งแยกสีทางการเมือง โดยมีการนำเสื้อสีเหลืองและสีแดงใส่พานก่อนนำไปถวายแด่พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช บริเวณหน้าเมืองพัทยา ก่อนร่วมกันถ่ายภาพที่ระลึกต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น