xs
xsm
sm
md
lg

ชัยภูมิจัดวันสตรีสากล-รวมพลังเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสตรี

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - เมืองเจ้าพ่อญาแลจัดงานวันสตรีสากล “รวมพลังเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสตรีศรีเมืองชัยภูมิ” เปิดให้ทุกภาคส่วนแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สตรีมีส่วนร่วมใน ชุมชน และสังคมมากขึ้น ด้านเยาวชนหญิงวอนผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างที่ดีไม่คุกคามทางเพศหญิง และมุ่งแก้ที่ต้นเหตุคือครอบครัวเลี้ยงลูกชายให้รู้ถึงคุณค่า และยกย่องให้เกียรติสตรีเมื่อโตขึ้นจะได้เป็นสุภาพบุรุษไม่รังแกทำร้ายผู้หญิงจนเกิดปัญหาสังคม

วันนี้ ( 8 มี.ค. ) ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดชัยภูมิ ว่า สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ , สำนักงานพัฒนาสังคมและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ,สำนักงานพัฒนาชุมชน ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ , คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกันงาน “รวมพลังเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สตรีศรีเมืองชัยภูมิ” เนื่องในสัปดาห์วันสตรีสากลจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2551 ที่ห้องประชุมโรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท

โดยมีแกนนำสตรีจากทุกภาคส่วน และเยาวชน กว่า 350 คน ร่วมงานกันอย่างคึกคัก ในงานมีการเสวนาเรื่อง “บทบาทสตรีของแต่ละองค์กรในการขับเคลื่อนและพัฒนาสังคม” , การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การใช้หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตให้มีสุข จาก พระมหาสมปอง ตาลปุตโต วัดสร้อยทอง กรุงเทพฯ

นอกจากนี้ นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้มอบประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี 2551 แก่สตรีที่มีความสามารถ มีคุณธรรม มีความวิริยะอุตสาหะ เสียสละเพื่อส่วนรวมจำนวน 84 คน

นางอัษฎาลักษณ์ อินทรกำแหง ณ ราชสีมา สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า องค์กรสหประชาชาติได้ให้ความสำคัญกับสตรี โดยกำหนดวันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสตรีสากล ซึ่งองค์กรที่ทำงานด้านผู้หญิงหลายประเทศทั่วโลกได้มีการจัดงานวันสตรีสากลขึ้น เพื่อรำลึกถึงการต่อสู้ของกลุ่มผู้ใช้แรงงานหญิง และเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากล รวมทั้งการจัดกิจกรรมรณรงค์เคลื่อนไหวเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ปัญหา โดยเฉพาะปัญหาที่ผู้ใช้แรงงานได้รับผลกระทบตามสถานการณ์ของแต่ละประเทศ

เช่นเดียวกันในการจัดงานในวันนี้เพื่อมุ่งเน้นให้องค์กรสตรีในทุกภาคส่วนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถที่มี ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีต่อกัน ซึ่งต้องรวมพลังส่งเสริมและสนับสนุนให้สตรีมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อตนเอง ชุมชน และสังคมให้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของสตรีที่ดี มีความสุข และผดุงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีแห่งสตรีไทย

ด้าน น.ส.สุจรรยา ดวงสมร นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ในฐานะตัวแทนเยาวชนสตรี จังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า ต้องการให้ผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก ปัจจุบันเด็กส่วนใหญ่จะเห็นผู้ใหญ่ ขัดแย้งกัน ไม่สามัคคีกัน ต่างคนต่างคอยจับผิดซึ่งกันและกัน ดังจะเห็นจากสื่อต่างๆทุกวัน ไม่ว่าจะเป็น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์

นอกจากนี้คดีเยาวชน ส่วนใหญ่เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ โดยเฉพาะในเพศหญิง ปัญหาที่เกิดขึ้นขอให้แก้ที่ต้นเหตุ คือครอบครัว พ่อแม่ต้องช่วยกับอบรมเลี้ยงดูลูก ไม่ควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแม่คนเดียว ถ้าเป็นลูกชายควรอบรมให้รู้ถึงคุณค่า และยกย่องให้เกียรติผู้หญิง เมื่อโตขึ้นเขาก็จะเป็นสุภาพบุรุษที่ไม่รังแกหรือทำร้ายผู้หญิงจนเกิดปัญหาสังคม

“ผู้ใหญ่ควรเปิดเวทีให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออก มีส่วนร่วมแสดงความเห็นและควรรับฟังความคิดเห็นของเด็กบ้าง เพื่อให้เด็กรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และเป็นการลดช่องว่างระหว่างวัยด้วย” น.ส.สุจรรยา กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น