xs
xsm
sm
md
lg

อุตตม โพสต์ 90 ปี ประชาธิปไตยไทย ต้องสร้างการเมืองภาคประชาชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


อุตตม โพสต์ 90 ปี ประชาธิปไตยไทย ต้องสร้างการเมืองภาคประชาชน
อุตตม โพสต์ 90 ปี ประชาธิปไตยไทย ต้องสร้างการเมืองภาคประชาชน
.
วันนี้ 90 ปี ประชาธิปไตยไทย หลายๆ คนนึกถึงเรื่องการเมืองมาก่อน ผมอยากชวนมองลองคิดเรื่องประชาธิปไตยทางสังคม หรือประชาธิปไตยในชีวิตประจำวันกันครับ
.
ผู้คนในสังคมไทยตื่นตัวกันมากแล้วกับสิทธิ เสรีภาพ และประชาธิปไตยทางการเมือง แต่โอกาสทางสังคมยังน้อยนิด กระจุกตัวรวมศูนย์อยู่กับปลาตัวใหญ่ จึงไม่มีเวลาไหนจะเหมาะสมไปกว่าเวลานี้ครับที่จะทำให้คนตัวเล็กๆ ประชาชนคนธรรมดา มีความเสมอภาคทางโอกาส ได้ลืมตาอ้าปากมีช่องทางทำมาหากิน มีชีวิตที่ดีตามภาพฝันของตัวเอง
.
ทำไมเราไม่เพิ่มโอกาสในชีวิตให้พี่น้องประชาชน เราไม่ควรหลงลืมมองข้ามคนตัวเล็กที่ยิ่งใหญ่ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ประชาธิปไตยควรเริ่มต้นจากจุดนี้ครับ จุดที่เป็นฐานรากของความหลากหลายทางสังคม เพื่อผู้คนเกิดความภาคภูมิใจในการใช้ชีวิต หวงแหนอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของตนเองและชุมชน เป็นต้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่จะทำให้ประชาธิปไตยในภาพใหญ่เข้มแข็ง ประชาธิปไตยทางการเมืองมีแต่เรื่องอำนาจครับ ส่วนประชาธิปไตยทางสังคมคือโอกาสแห่งอนาคตของคนทุกคน
.
#90ปีประชาธิปไตยไทย #สนธิรัตน์


กำลังโหลดความคิดเห็น