xs
xsm
sm
md
lg

พรุ่งนี้ คนละครึ่งเฟส3 โอนเงินรอบ 2 อีก 1,500 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พรุ่งนี้ คนละครึ่งเฟส3 โอนเงินรอบ 2 อีก 1,500 บาท
พรุ่งนี้ คนละครึ่งเฟส3 โอนเงินรอบ 2 อีก 1,500 บาท
ลงทะเบียนรายใหม่ หลัง 1 ต.ค. 64 รับ 3,000 บาท
.
ซึ่งขณะนี้ข้อมูลในเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com (ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 20.07 น.) มีจำนวนสิทธิ์คงเหลือ 928,183 สิทธิ์ 923,229
.
สำหรับประชาชนผู้ได้รับสิทธิโครงการ คนละครึ่ง เฟส 3 และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ (โครงการฯ) ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่จะเปิดให้ใช้บริการตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป เวลา 06.00 – 20.00 น. ของทุกวัน สามารถดำเนินการได้ดังนี้
.
• เข้าแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” กดแถบแบนเนอร์ (Banner) ฟู้ดเดลิเวอรี่ในหน้าแรก หรือสามารถเข้าผ่าน g-Wallet กด Banner โครงการ คนละครึ่ง ระยะที่ 3 หรือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ แล้วจึงกด Banner ฟู้ดเดลิเวอรี่
• กด “สั่งผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม” บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” แล้วจึงเลือกผู้ให้บริการฟู้ด เดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ต้องการใช้งาน หรือสามารถกด “ค้นหาเมนูหรือร้านอาหาร” เพื่อเลือกซื้ออาหาร/เครื่องดื่มได้
• หลังจากเลือกตามข้อ 2 ระบบจะเชื่อมไปที่แอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มเพื่อสั่งอาหาร/เครื่องดื่มจากร้านอาหาร/เครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยประชาชนจะต้องชำระค่าส่งที่แอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มก่อน
• ประชาชนจะได้รับการแจ้งเตือนให้ชำระค่าอาหาร/เครื่องดื่มบน g-Wallet และกดปุ่มชำระค่าอาหาร/เครื่องดื่มพร้อมใช้สิทธิผ่าน g-Wallet โดยต้องชำระเงินภายใน 5 นาที
.
ทั้งนี้คนละครึ่งเฟส 3 รัฐจะสนับสนุนเงินในส่วนค่าอาหารและ/หรือเครื่องดื่มเท่านั้น ไม่รวมถึงค่าจัดส่งหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด โดยขณะนี้มีผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ แล้ว 2 ราย ได้แก่ Grab และ LINEMAN ซึ่งอยู่ระหว่างเชื่อมโยงระบบกับโครงการฯ โดยผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการฯ ที่ประสงค์จะขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มสามารถสมัครผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ได้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
.
โดยสามารถเลือกเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มเพื่อขายอาหารและเครื่องดื่มตามโครงการฯ ได้เพียงรายเดียว ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 30,000 รายแล้ว และสามารถตรวจสอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขได้ที่ www.คนละครึ่ง.comhttp://www.คนละครึ่ง.com และ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com
.
ประชาชนสามารถใช้จ่ายในโครงการฯ ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ยังสามารถลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องได้ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 ของทุกวัน จนกว่าจะครบ 28 ล้านสิทธิ


กำลังโหลดความคิดเห็น