xs
xsm
sm
md
lg

ฮือฮา! คำสั่ง สนง.กสิกรรม "อัตตะปือ" ห้ามขุดไส้เดือนขาย หวังเก็บไว้ปรับสภาพดิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


การขุดหาไส้เดือนที่อยู่ตามธรรมชาติในดินเพื่อทำเป็นธุรกิจ ถูกสั่งห้ามในแขวงอัตตะปือ (ภาพจากเพจโทละโข่ง)
MGR Online - สำนักงานกสิกรรมแขวงอัตตะปือ ออกคำสั่งทุกพื้นที่ห้ามขุดไส้เดือนขายเพื่อทำเป็นธุรกิจ เหตุต้องเก็บรักษาไว้เพื่อถ่ายมูลมาปรับสภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ สนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์

วันนี้ (27 ก.ย.) สื่อแทบทุกแห่งใน สปป.ลาว ทั้งสื่อของรัฐและสื่อเอกชน พร้อมใจกันนำเสนอข่าวคำสั่งของแผนกกสิกรรมและป่าไม้ แขวงอัตตะปือ ที่ห้ามขุด หา และขายไส้เดือนที่อยู่ตามธรรมชาติใต้พื้นดินทั่วทุกพื้นที่ของแขวง เพื่อทำเป็นธุรกิจ โดยให้เหตุผลว่า เพื่อรักษามูลไส้เดือนเอาไว้สำหรับปรับสภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นการสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ และไส้เดือนยังเป็นเหยื่อสำหรับล่อสัตว์ชนิดอื่นที่เป็นอาหารของมนุษย์


เนื้อหาข่าว อ้างหนังสือแจ้งการเลขที่ 1934/กปข. ลงวันที่ 13 กันยายน 2566 ที่มีนายพอนปะเสิด ทองสีทาวง หัวหน้าแผนกสิกรรมและป่าไม้ แขวงอัตตะปือ เป็นผู้ลงนาม มีเนื้อหาว่า ห้ามบุคคล นิติบุคคล พนักงาน ทหาร ตำรวจ นักธุรกิจทั้งภายในและต่างประเทศ ขุดหาและซื้อขายไส้เดือนที่อยู่ตามธรรมชาติในดิน เพื่อทำเป็นธุรกิจอย่างเด็ดขาด แต่ยังคงอนุญาตให้ขุดหาเพื่อนำมาใช้ตามประเพณี โดยไม่ให้ใช้เครื่องมือขุดขนาดใหญ่ ที่จะทำให้เกิดความสูญเสียไส้เดือนในปริมาณมาก

หากบุคคล หรือบริษัทใดต้องการขุดหา หรือซื้อขายไส้เดือนเพื่อทำเป็นธุรกิจ ต้องทำเป็นหนังสือขออนุญาตมายังแผนกกสิกรรมและป่าไม้แขวง พร้อมลงพื้นที่เก็บข้อมูล ศึกษาความเป็นไปได้ รับประกันไม่ให้มีผลกระทบต่อระบบนิเวศทางธรรมชาติ จากนั้นต้องได้รับอนุญาตจากแผนกกสิกรรมและป่าไม้แขวงก่อน จึงจะสามารถทำได้

ช่วงท้ายของหนังสือ ได้มอบหมายให้สำนักงานกสิกรรมและป่าไม้ของแต่ละเมืองที่อยู่ในแขวงอัตตะปือ เผยแพร่หนังสือแจ้งการฉบับนี้ให้ประชาชน องค์กรปกครองท้องถิ่น และนักธุรกิจทุกคนได้รับทราบและทำความเข้าใจ หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกปรับ และดำเนินคดีตามมาตรา 70 และ 71 ของกฎหมายว่าด้วยสัตว์น้ำและสัตว์ป่า ฉบับที่ 07/สพข. ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2550.

หนังสือแจ้งการของแผนกกสิกรรมและป่าไม้ แขวงอัตตะปือ ห้ามขุดหาและขายไส้เดือนเพื่อทำเป็นธุรกิจ


กำลังโหลดความคิดเห็น