xs
xsm
sm
md
lg

จัดใหม่ "ครม.พม่า" แยก ก.พลังงาน-ไฟฟ้า โยก พล.ท.ตานหล่าย จาก มท.กลับกองทัพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พล.ท.ตานหล่าย หลุดจากตำแหน่งรองรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย และ ผบ.ตร. กลับไปทำหน้าที่เดิมในกองทัพ
MGR Online - สภาบริหารแห่งรัฐปรับโครงสร้างและโยกย้ายหลายตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีพม่า แยกกิจการไฟฟ้ากับพลังงานออกเป็น 2 กระทรวง จับตาคำสั่งโยก พล.ท.ตานหล่าย รองรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย และ ผบ.ตร.กลับกองทัพ อาจส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนยุทธวิธีสู้รบกับ PDF ในภาคสะกายกับมะกวย

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา พล.ท.อ่อง ลิน ดวย เลขานุการสภาบริหารแห่งรัฐ (SAC) ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 419 ของรัฐธรรมนูญพม่า ปี 2551 เซ็นคำสั่งปรับโครงสร้างคณะรัฐมนตรีของพม่า รวมถึงคำสั่งปรับตำแหน่ง และแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีหลายตำแหน่งด้วยกัน โดยรายละเอียดการปรับเปลี่ยนครั้งนี้ ประกอบด้วย

• คำสั่งที่ 32/2022 ให้ อู อ่องตานอู เกษียณจากตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงไฟฟ้าและพลังงาน
• คำสั่งที่ 33/2022 ให้ปรับโครงสร้างกระทรวงไฟฟ้าและพลังงาน โดยให้แยกออกเป็น 2 กระทรวง ได้แก่กระทรวงไฟฟ้า และกระทรวงพลังงาน
• คำสั่งที่ 34/2022 แต่งตั้ง อู ตองห่าน เป็นรัฐมนตรีกระทรวงไฟฟ้า และมอบหมายให้รับผิดชอบงานในตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานด้วยอีกตำแหน่งหนึ่ง
• คำสั่งที่ 35/2022 ให้ อู มินมินอู พ้นจากตำแหน่งรองรัฐมนตรีกระทรวงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ในคณะกรรมการการเลือกตั้ง
• คำสั่งที่ 36/2022 ให้ พล.ท.ตานหล่าย พ้นจากตำแหน่งรองรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยให้กลับไปทำหน้าที่ในตำแหน่งเดิมในกองทัพ
• คำสั่งที่ 37/2022 แต่งตั้ง พล.ต.สิ่นมินแทต เป็นรองรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
• คำสั่งที่ 38/2022 โอนย้าย อู ทูนโอ่ง จากรองรัฐมนตรีกระทรวงกิจการศาสนาและวัฒนธรรม ไปรับตำแหน่งรองรัฐมนตรีกระทรวงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• คำสั่งที่ 39/2022 แต่งตั้งบุคคลเข้ารับตำแหน่งรองรัฐมนตรี ประกอบด้วย
1.ดร.โมส่อทูน รองรัฐมนตรีกระทรวงกิจการศาสนาและวัฒนธรรม
2.อู มินตุ่ รองรัฐมนตรีกระทรวงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.ดร.อ่องเซยะ รองรัฐมนตรีกระทรวงไฟฟ้า
4.อู ตั้นสิ่น รองรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน

อู อู อ่องตานอู เกษียณจากตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงไฟฟ้าและพลังงาน
สำหรับตำแหน่งที่น่าสนใจในการปรับเปลี่ยนโยกย้ายครั้งนี้ ได้แก่ พล.ท.ตานหล่าย ซึ่งมีตำแหน่งเดิมในกองทัพเป็นผู้อำนวยการกองยุทธการพิเศษ (Bureau of Special Operation) ที่ 6 (BSO-6) รับผิดชอบกรุงเนปิดอ และเคยเป็นผู้บัญชาการกองทัพภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ที่ดูแลพื้นที่รัฐชินและภาคสะกาย

เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ขณะที่มีการต่อสู้อย่างหนักในรัฐชิน ภาคสะกายกับมะกวย ระหว่างกองทัพพม่ากับกองกำลังติดอาวุธฝ่ายต่อต้าน (PDF) ที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลเงา (NUG) ของพรรค NLD สภาบริหารแห่งรัฐได้สั่งย้าย พล.จ.เพียวตั้น ผู้บัญชาการกองทัพภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ออกจากพื้นที่ และมอบหมายให้ พล.ท.ตานหล่าย ไปช่วย พล.ท.เตซาจ่อ ผู้อำนวยการ BSO-1 ที่รับผิดชอบพื้นที่รัฐชิน ภาคสะกายกับมะกวย ในการบัญชาการและวางแผนสู้รบกับ PDF โดยยังคงดำรงตำแหน่งรองรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอยู่ด้วย

อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่สะกายและมะกวย ยังคงมีความเคลื่อนไหวต่อต้านของ PDF มีการสู้รบระหว่าง PDF กับทหารและตำรวจพม่าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้ทหารและตำรวจหลายนายต้องสังเวยชีวิต ดังนั้น การปรับเปลี่ยนตำแหน่งของ พล.ท.ตานหล่าย จึงน่าจะมีผลต่อการปรับเปลี่ยนยุทธวิธีต่อสู้กับ PDF ของกองทัพพม่า ในช่วงหลังจากนี้.

คำสั่งปรับโครงสร้างและโยกย้ายหลายตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีพม่า ถูกเผยแพร่ผ่านสื่อของรัฐ The Global New Light of Myanmar ฉบับวันที่ 3 พฤษภาคม 2565


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น