xs
xsm
sm
md
lg

2 เดือนรถไฟลาว-จีนมีรายได้ 318 ล้านบาท เกือบ 80% มาจากขบวนขนส่งสินค้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สอนไซ สีพันดอน นำคณะไปตรวจเยี่ยมบริษัทรถไฟลาว-จีน สถานีขนส่งสินค้าเวียงจันทน์ใต้ ท่าบกท่านาแล้ง และการก่อสร้างโรงเรียนเทคนิคทางรถไฟ (หลัก 16) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์
MGR Online - หลังเปิดให้บริการแล้ว 2 เดือน รถไฟลาว-จีน มีรายได้รวม 61.82 ล้านหยวน หรือ 318 ล้านบาท เกือบ 80% เป็นรายได้จากการขนส่งสินค้า ส่วนขบวนรับ-ส่งผู้โดยสารมีผู้ใช้บริการแล้ว 1.13 แสนคน

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ "หยวน หมิงห่าว" ผู้อำนวยการ บริษัทรถไฟลาว-จีน ได้รายงานต่อสอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะชี้นำโครงการก่อสร้างรถไฟลาว-จีน ว่า นับแต่เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ขบวนรถไฟลาว-จีน มีรายได้รวมทั้งสิ้น 61.82 ล้านหยวน หรือประมาณ 318.38 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน = 5.15 บาท)

แบ่งเป็นรายได้จากขบวนรับ-ส่งผู้โดยสาร 12.98 ล้านหยวน หรือประมาณ 66.85 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 21% และจากขบวนขนส่งสินค้า 48.84 ล้านหยวน หรือประมาณ 251.53 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 79%


ขบวนรถรับ-ส่งผู้โดยสาร ได้วิ่งให้บริการแล้ว 119 เที่ยว (ไป-กลับ) มีจำนวนผู้โดยสารรวม 113,827 คน เฉลี่ยมีผู้ใช้บริการวันละ 1,721 คน โดยวันที่มีผู้โดยสารใช้บริการมากที่สุด 2,804 คน

ส่วนขบวนขนส่งสินค้า วิ่งให้บริการแล้ว 130.5 เที่ยว (ไป-กลับ) สามารถขนส่งสินค้ารวมทั้งสิ้น 139,422.65 ตัน เฉลี่ยวันละ 2,112 ตัน มีสถิติการขนส่งสินค้าได้สูงสุด 6,748 ตัน ใน 1 วัน

ปัจจุบัน เส้นทางรถไฟลาว-จีน จากนครหลวงเวียงจันทน์ขึ้นไปถึงเมืองบ่อเต็น แขวงหลวงน้ำทา มีสถานีรับ-ส่งผู้โดยสารรวม 10 สถานี แต่เปิดให้บริการแล้ว 7 สถานี ได้แก่ นครหลวงเวียงจันทน์ โพนโฮง วังเวียง หลวงพระบาง เมืองไซ นาเตย และบ่อเต็น ส่วนสถานีขนส่งสินค้ามี 7 สถานี เปิดให้บริการแล้ว 3 สถานี ได้แก่ เวียงจันทน์ใต้ วังเวียง และนาเตย
กำลังโหลดความคิดเห็น