xs
xsm
sm
md
lg

ทางด่วน "เวียงจันทน์-ฮานอย" คืบหน้า กำหนดจุดออกด้านชายแดนหัวพัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์MGR Online - ทางด่วนเวียงจันทน์-ฮานอยคืบหน้า กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง ลาว ได้ข้อสรุป 15 จุดเชื่อมต่อตามแนวเส้นทางจากแขวงไซสมบูน เชียงขวาง ก่อนออกชายแดนที่ด่านน้ำโสย-นาแม้ว แขวงหัวพัน

AEROLAOS เพจข่าวการคมนาคมของลาวมีรายงานว่า เมื่อวันที่ 29 ตุลาคมที่ผ่านมา อาดนาดา บูลม รองอธิบดีกรมขัวทาง กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว ได้เป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากแผนกโยธาธิการและขนส่ง แขวงหัวพัน เชียงขวาง ไซสมบูน บอลิคำไซ เวียงจันทน์ นครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อพิจารณากำหนดจุดเชื่อมต่อตามแนวทางด่วนที่จะสร้างจากนครหลวงเวียงจันทน์ ไปยังด่านน้ำโสย-นาแม้ว ชายแดนลาว-เวียดนาม ในเมืองเวียงไซ แขวงหัวพัน

ทางด่วนสายนี้จะสร้างจากนครหลวงเวียงจันทน์ขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถูกวางไว้สำหรับใช้เชื่อมต่อเมืองหลวง 2 ประเทศ ลาวและเวียดนาม ได้แก่ นครหลวงเวียงจันทน์และกรุงฮานอย โดยแนวทางด่วนส่วนที่อยู่ในลาวจะสร้างผ่านแขวงเวียงจันทน์ ไซสมบูน เชียงขวาง จุดสิ้นสุดอยู่ที่ด่านชายแดนน้ำโสย-นาแม้ว ซึ่งเป็นปลายทางของทางหลวงหมายเลข 6 ของลาวด้วย

ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของเส้นทางในฝั่งเวียดนาม อย่างไรก็ตาม เมื่อข้ามไปยังเมืองนาแม้ว จังหวัดทัญฮว้าแล้ว จะเข้าสู่เส้นทางหลวงหมายเลข 217 จากนั้นมีจุดตัดกับถนนที่วิ่งขึ้นไปถึงเมืองฮหว่าบิญ จังหวัดฮหว่าบิญ ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงฮานอยเพียง 76 กิโลเมตร

ที่ประชุมเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ได้กำหนดจุดเชื่อมต่อตั้งแต่ต้นทางไปถึงปลายทางไว้ 13 จุด ตามลำดับ ดังนี้

- จุดเริ่มต้นทางด่วนอยู่ที่สามแยกทางหลวงหมายเลข 13 ใต้ ตรงหลักกิโลเมตรที่ 21 เมืองไซทานี นครหลวงเวียงจันทน์
- จุดเชื่อมต่อเทศบาลเมืองล่องซาน แขวงไซสมบูน
- จุดเชื่อมต่อบ้านเซียงมี เมืองล่องซาน แขวงไซสมบูน
- จุดเชื่อมต่อเทศบาลเมืองอะนุวง แล้วผ่านไปยังเขตเมืองล่องแจ้ง แขวงไซสมบูน
- จุดเชื่อมต่อบ้านเซียงเหนือ เมืองผาไซ แขวงเชียงขวาง
- จุดเชื่อมต่อบ้านนาหอย เมืองแปก แขวงเชียงขวาง
- จุดเชื่อมต่อบ้านคายยอดงึม เมืองแปก แขวงเชียงขวาง
- จุดเชื่อมต่อบ้านเมืองคำ แขวงเชียงขวาง
- จุดเชื่อมต่อบ้านน้ำบาด เมืองคำ แขวงเชียงขวาง
- จุดเชื่อมต่อเทศบาลเมืองหัวเมือง แขวงหัวพัน
- จุดเชื่อมต่อบ้านนาสะลา เมืองหัวเมือง แขวงหัวพัน
- จุดเชื่อมต่อเทศบาลเมืองซำเหนือ แขวงหัวพัน
- จุดเชื่อมต่อเทศบาลเมืองเวียงไซ แขวงหัวพัน
- จุดเชื่อมต่อบ้านห้วยหึง เมืองเวียงไซ แขวงหัวพัน
- ปลายทางอยู่ที่ด่านน้ำโสย-นาแม้ว แขวงหัวพัน

บทสรุปจากที่ประชุมนี้จะถูกเสนอต่อให้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งรับรอง จากนั้นเมื่อสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 คลี่คลาย ทีมงานของกรมขัวทาง จะประสานงานกับแผนกโยธาธิการและขนส่งของทุกแขวงที่เกี่ยวข้องเพื่อลงพื้นที่เพื่อวางรายละเอียดการก่อสร้าง

แผนก่อสร้างทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์-แขวงหัวพัน ถูกเผยแพร่ออกมาครั้งแรก ในช่วงที่ประธานาธิบดี เหวียน ซวน ฟุก ของเวียดนาม เดินทางเยือนลาวอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคมที่ผ่านมา

ต่อมา วันที่ 7 กันยายน กระทรวงแผนการและการลงทุน ได้มอบหมายให้กรมขัวทาง กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง เป็นแม่งานร่วมกับแผนกโยธาธิการและขนส่ง 5 แขวง ศึกษารายละเอียดการก่อสร้าง โดยเฉพาะจุดเชื่อมต่อต่างๆ ที่ต้องให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นตามที่แนวทางด่วนผ่าน แต่เนื่องจากเป็นช่วงการระบาดของโควิด-19 การปรึกษาหารือแต่ละเรื่องได้ทำผ่านระบบการประชุมทางไกลเป็นหลัก

ขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเกี่ยวกับระยะทาง งบประมาณการก่อสร้าง ตลอดจนกำหนดระยะเวลาการก่อสร้างถูกเปิดเผยออกมา

รัฐบาลลาวและเวียดนามมีโครงการสร้างทางด่วนเชื่อมเมืองหลวงระหว่างกันอยู่แล้ว และได้เคยวางทางแรกเอาไว้จากนครหลวงเวียงจันทน์ผ่านแขวงบ่อลิคำไซ เข้าเวียดนามทางจังหวัดเหงะอาน

เมื่อเดือนสิงหาคม 2559 ลัดตะนะมะนี คูนนิวง ซึ่งขณะนั้นเป็นรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง และเลดิ่งเถาะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมขนส่ง ของเวียดนาม ได้นำคณะลงพื้นที่สำรวจแนวเส้นทางก่อสร้างทางด่วนสายนี้

มีการเปิดเผยรายละเอียดในช่วงนั้นว่าทางด่วนเวียงจันทน์-ฮานอย คาดว่าต้องใช้งบประมาณก่อสร้างสูงกว่า 4,500 ล้านดอลลาร์ โดยจะสร้างเป็นถนน 6 เลน ยาว 707 กิโลเมตร

ทางด่วนช่วงที่อยู่ในลาวยาว 365 กิโลเมตร เริ่มจากนครหลวงเวียงจันทน์ สร้างขนานไปกับทางหลวงหมายเลข 13 ใต้ จนถึงเมืองปากซัน แขวงบ่อลิคำไซ จากนั้นแนวเส้นทางเบี่ยงไปทางทิศตะวันออก ผ่านเมืองเวียงทอง จนถึงชายแดนลาว-เวียดนาม ที่ด่านน้ำออน-แทงถุย เมืองแทงเจือง จังหวัดเหงะอาน

ช่วงที่อยู่ในเวียดนามยาว 342 กิโลเมตร เริ่มจากด่านแทงถุย ไปตามทางหลวงหมายเลข 46 และเชื่อมต่อเข้ากับทางด่วนภาคเหนือตอนใต้ของเวียดนามไปจนถึงกรุงฮานอย

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 หลังเสร็จสิ้นการประชุม “The Future of Asia” ครั้งที่ 25 ที่กรุงโตเกียว ระหว่างที่ทองลุน สีสุลิด ซึ่งขณะนั้นยังเป็นนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว กำลังเดินทางโดยเครื่องบินเพื่อกลับลาว เขาได้แวะพักที่กรุงฮานอยช่วงสั้นๆ และได้เข้าร่วมประชุมกับเหวียน ซวน ฟุก ซึ่งขณะนั้นยังเป็นนายกรัฐมนตรีเวียดนาม

การประชุมครั้งนั้น นายกรัฐมนตรี 2 ประเทศ เห็นพ้องในการผลักดันแผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจสำคัญหลายโครงการ หนึ่งในนั้นคือโครงการก่อสร้างทางด่วนเวียงจันทน์-ฮานอย

อย่างไรก็ตาม เมื่อโควิด-19 เริ่มระบาดในปี 2563 ข่าวคราวของโครงการทางด่วนเชื่อมเมืองหลวง 2 ประเทศก็เงียบหายไป จนเพิ่งเริ่มมีความเคลื่อนไหวอีกครั้งเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา.


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น