xs
xsm
sm
md
lg

ปีนี้ “มช.เวียงจันทน์” ปั๊มบัณฑิตใหม่เกือบ 8,000

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

<bR><FONT color=#000033>พิธีมอบปริญญาบัตร-ประกาศนียบัตรนักศึกษาจบใหม่ในวันที่ 31 ส.ค.2555 โดย ศ.ดร.สุกกงแสง ไซยะเลิด อธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติ ปีนี้มีนักศึกษาเรียนจบมากกว่าปีที่แล้วกว่า 1,100 คน แต่ทั้งรุ่นก็ยังไม่จบอีกเกือบ 600 มซ.เวียงจันทน์ สอนทั้งวิชาความรู้และแนวทางทฤษฎีของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว รวมทั้งอบรมกิริยามารยาทอีกด้วย. -- ภาพ: เวียงจันทน์ใหม่.</b>
.

ASTVผู้จัดการออนไลน์ - มหาวิทยาลัยแห่งชาติวิทยาเขตนครเวียงจันทน์ (ดงโดก) เพิ่งจะจัดพิธีมอบปริญญาบัตร และประกาศนียบัตรให้นักศึกษาที่เรียนสำเร็จในปีการศึกษา 2554-2555 จำนวน 7,794 คนในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยฝากฝังให้ทุกคนได้มุ่งมั่นศึกษาทฤษฎี และแนวทางนโยบายของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว เพื่อเป็นพลเมืองดี และออกรับใช้สังคม

นักศึกษาที่เรียนสำเร็จในปีการศึกษานี้เป็นสตรี 2,997 คน ทั้งหมดนี้มีทั้งระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาโทในสาขาวิชาต่างๆ จากนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทุกระดับจำนวนทั้งหมด 8,375 คน เป็นหญิง 3,116 คน สำนักข่าวสารปะเทดลาวรายงาน

นักศึกษาที่เรียนสำเร็จในปีนี้มีจำนวนมากกว่าปีที่แล้วกว่า 1,100 คน

สื่อของทางการไม่ได้กล่าวถึงสาเหตุที่นักศึกษาอีก 581 คนในรุ่นที่เรียนไม่จบ แต่ระบุว่า ผู้ที่สำเร็จในปีนี้ได้ “ผ่านการอบรมสั่งสอนถ่ายทอดความรู้ความสามารถได้รับการศึกษาอบรมทางด้านแนวคิดคุณสมบัติ ทัศนะหลักการ กิริยามารยาทจากครู-อาจารย์” จนกระทั่งพร้อมออกรับใช้สังคม

ศาสตราจารย์สุกกงแสง ไซยะเลิด กรรมการศูนย์กลางพรรค อธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติ ซึ่งเป็นประธานพิธีในวันที่ 31 ส.ค.ที่ผ่านมา ได้ขอให้นักศึกษาที่เรียนจบใหม่ “ต้องสืบต่อศึกษาค้นคว้า ร่ำเรียนแนวทางนโยบายของพรรค และยึดมั่นในกฎหมายของรัฐเพื่อเป็นหลังอิงในการเคลื่อนไหวของตน พร้อมทั้งออกแรงฝึกฝนหล่อหลอมตนเองในการปฏิบัติงาน..ทั้งเรียนทั้งทำงานด้วยจิตใจมุ่งมั่นปฏิวัติ เพื่อทำให้ความรู้ทีได้เรียนมาได้รับการพัฒนาไปเรื่อยๆ” สำนักข่าวของทางการกล่าว

หนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่รายงานในขณะเดียวกันว่า ปีการศึกษา 2554-2555 ซึ่งเป็นปีที่ 15 สำหรับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแห่งชาตินครเวียงจันทน์ ได้เปิดสอนระดับอนุปริญญาจำนวน 8 หลักสูตร เป็นหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 3 หลักสูตร ปริญญาตรี 129 หลักสูตร รวมทั้ง 32 หลักสูตรต่อเนื่อง ระดับหลังปริญญาตรี มี 2 หลักสูตร ปริญญาโท 30 หลักสูตร และปริญญาเอก 2 หลักสูตร รวมทั้งหมดเป็น 171 หลักสูตร

นักศึกษาที่เรียนสำเร็จในปีการศึกษา 2554-2555 นี้ คิดเป็น 93.06% ของทั้งหมด หนังสือพิมพ์ของทางการนครเวียงจันทน์กล่าว
.
<bR><FONT color=#000033>สาวยิ้มสวยนักศึกษาใหม่ มซ.เวียงจันทน์ ภาพเมื่อปีที่แล้ว พวกเธอเป็นหนึ่งในจำนวนประมาณ 10,000 คนทั่วประเทศที่ผ่านการสอบแอดมิสชั่นและมีโอกาสได้เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเรียนสำเร็จภายในอีก 4-5 ปีข้างหน้า มหาวิทยาลัยแห่งชาตินครเวียงจันทน์เคร่งครัดในการอบรมสั่งสอนมาก ทั้งวิชาความรู้และหลักทฤษฎีของพรรค และยังสอนกิริยามารยาทอีกด้วย. </b>
.
ปีที่แล้ว มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับต่างๆ จำนวน 6,607 คน เป็นหญิง 2,403 คน คิดเป็น 90.76% ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมดในรุ่น จาก 11 คณะวิชากับอีก 1 สถาบัน กับอีก 1 สำนักระดับหลังปริญญาตรี ทั้งนี้เป็นรายนงานของหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้ออกตัวเลขคาดการณ์เมื่อปีที่แล้ว ระบุว่าระหว่างปี 2554-2558 ทั่วประเทศจะมีแรงงานเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 3.62 ล้านคน จากจำนวนประชากรปัจจุบันราว 6 ล้านคน แต่จะเป็นแรงงานในแขนงเกษตรกรม 2.29 ล้านคน แขนงบริการ 0.74 ล้านคน ในขณะที่การผลิตอุตสาหกรรมแขนงต่างๆ จะมีแรงงานเพียงประมาณ 0.25 ล้านคนเท่านั้น

กระทรวงนี้ยังคาดการณ์อีกว่า ในช่วงปีเดียวกันนี้จะมีแรงงานราว 300,000 คน เคลื่อนย้ายจากแขนงกสิกรรม เพื่อหางานทำในแขนงอื่นๆ ซึ่งจะเป็นปัญหาให้ต้องเตรียมรับมือ

แต่ละปี สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐทั้ง 4 วิทยาเขต อีก 3 แห่งคือ มหาวิทยาลัยสุพานุวง (หลวงพระบาง) มหาวิทยาลัยจำปาสัก และมหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต รวมทั้งวิทยาลัยและสถาบันเอกชนแห่งต่างๆ ผลิตนักศึกษาได้รวมกันกว่า 10,000 คน

ตามรายงานของหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ไทม์สก่อนหน้านี้ ในแต่ละปีมีนักเรียนสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศราว 40,000 คน ในนั้นกว่า 20,000 คน เข้าสอบแอดมิชชัน และในนั้นมีเพียงประมาณครึ่งเดียวที่จะมีโอกาสเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา

สื่อของรัฐรายงานก่อนหน้านี้ว่า สาขาเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจได้รับความนิยมมากที่สุด.
กำลังโหลดความคิดเห็น