xs
xsm
sm
md
lg

‘Boost with Facebook’ สนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนชายขอบทั่วไทย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

โครงการฝึกอบรมทักษะดิจิทัล ‘Boost with Facebook’ สนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนชายขอบทั่วไทย พร้อมเปิดตัวคู่มือพลิกสถานการณ์ ช่วย SME ฟื้นตัวร่วมกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย รายละเอียด...