xs
xsm
sm
md
lg

นิเทศศาสตร์ ม.รังสิต ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ รร.อัสสัมชัญธนบุรี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนอัสสัมชัญบุรี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนากิจกรรมทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความเข้าใจ ผ่านกิจกรรมและโครงการระหว่างกัน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธี ณ อาคาร Digital Multimedia Complex (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยรังสิต


กำลังโหลดความคิดเห็น