xs
xsm
sm
md
lg

ไร้ความเที่ยงตรง! “ธีรภัทร์” รับไม่ได้โพลอ้าง “จุรินทร์” เหมาะนั่งนายกฯ โพสต์ลาออกที่ปรึกษาโพล ม.สุโขทัยฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ ลาออกจากที่ปรึกษาโพล ม.สุโขทัย
“ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์” สุดทน ลาออกจากที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม ม.สุโขทัยฯ รับไม่ได้หลังทำโพลอ้างชาวกรุง ชู “จุรินทร์” เหมาะเป็นนายกฯ ที่สุด คาดไม่สุจริต ไร้ความเที่ยงตรง

วันนี้ (6 พ.ย.) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นักวิชาการประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ว่า เพื่อรักษาภาพลักษณ์ขององค์กรที่ผมเคยอยู่มานานถึง 36 ปี คือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และจุดยืนของความสุจริตและความเที่ยงตรงทางวิชาการที่ยึดมั่นมาโดยตลอดครับ

พร้อมแนบข้อความว่า
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม
อันสืบเนื่องมาจากการจัดทำโพล
สำรวจความคิดเห็นของประชานใน
กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับ “ประชาชน
ในกรุงเทพมหานครต้องการผู้นำที่มี
คุณลักษณะแบบใดเพื่อเป็นนายก
รัฐมนตรีคนต่อไปและคุณลักษณะ
พรรคการเมืองแบบใดที่ผู้นำสังกัดหรือ
ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นนายก
รัฐมนตรีคนต่อไป”
ผมขออนุญาตลาออกจากการเป็น
ที่ปรึกษาของศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
สื่อสารการเมืองและสังคม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นับ
ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธีรภัทร์
เสรีรังสรรค์
6 พฤศจิกายน 2564
หมายเหตุ หนังสือลาออกตัวจริงจะจัดส่งไปยังสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ.ต่อไป


ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 พ.ย.ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดเผย ผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ในหัวข้อ “ประชาชนในกรุงเทพมหานครต้องการผู้นําที่มีคุณลักษณะแบบใดเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปและคุณลักษณะพรรคการเมืองแบบใดที่ผู้นําสังกัดหรือได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป” ซึ่งผลออกมาว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ประชาชนในกรุงเทพมหานครประเมินว่าเหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ตามด้วย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ตามลำดับ
กำลังโหลดความคิดเห็น