xs
xsm
sm
md
lg

โพล มสธ.เผยชาวกรุงฯ ส่วนใหญ่มอง "จุรินทร์" เหมาะที่จะเป็นนายกฯ คนต่อไป

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายวิทยาธร ท่อแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เปิดเผยผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประชาชนในกรุงเทพมหานครต้องการผู้นําที่มีคุณลักษณะแบบใดเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป และคุณลักษณะพรรคการเมืองแบบใดที่ผู้นําสังกัดหรือได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ซึ่งดําเนินการสํารวจระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มตัวอย่างจํานวน 12,350 คน ว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสํารวจครั้งนี้ ชี้ให้ว่านายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ผู้นําจากพรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ที่ประชาชนในกรุงเทพฯ ประเมินว่าเหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ในสถานการณ์ช่วงเวลา 4-5 ปี ข้างหน้านี้ เนื่องจาก นายจุรินทร์มีคุณลักษณะความเป็นผู้นําเฉพาะตัวเด่นชัด และมีคุณลักษณะพรรคการเมืองที่สังกัดเด่นชัด โดยผลสรุปภาพรวมคุณลักษณะความเป็นผู้นําของผู้ที่จะเป็นนายกฯคนต่อไปนั้น พบว่านายจุรินทร์มีคะแนนโดยภาพรวมสูงสุด คือ 54.24 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 52.99 เปอร์เซ็นต์, คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 38.12 เปอร์เซ็นต์  ขณะที่ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร มีคะแนนน้อยที่สุด คือ 8.87 เปอร์เซ็นต์