xs
xsm
sm
md
lg

เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ 1 ไร่ มั่งคั่ง ยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ด้วยความเชื่อมั่นว่าความดีสืบทอดได้ การเผยแพร่พระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตรโดยการต่อยอดเกษตรทฤษฎีใหม่จาก”โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน” รวม 12 รุ่น สู่ “โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ 1 ไร่ มั่งคั่ง ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 บนฐานคิดให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างแรงบันดาลใจให้เกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการบริหารจัดการความยั่งยืนบนพื้นที่เพาะปลูก 1 ไร่ ผู้สนใจร่วมเรียนรู้ได้ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตร www.wisdomking.org
กำลังโหลดความคิดเห็น