xs
xsm
sm
md
lg

“ครูป่าไม้” กรมอุทยานฯ ขยายผล หนุนพลังการเรียนรู้แก่นักเรียนประถม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เดินหน้าขยายผล “โครงการครูป่าไม้” ตามพระราชดำริ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งเป้าจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา 50 โรงเรียนทั่วประเทศ

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาระหน้าที่ของกรมอุทยานฯ ที่มีความสำคัญกับการสร้างพลังแห่งการเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนแก่คนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นเด็กๆ และเยาวชน นั่นก็คือ "ครูป่าไม้"


โครงการครูป่าไม้ เกิดขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการขยายผล ของสำนักสนองงานพระราชดำริ ที่ต้องการปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้แก่เยาวชนในโรงเรียน ให้เห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ครูป่าไม้ คือ ครูของน้องๆ ที่จะเข้ามาช่วยให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ่ายทอดเรื่องราวของทรัพยากรธรรมชาติ ช่วยสร้างความตระหนัก และจิตสำนึกให้แก่น้องๆนักเรียนที่เป็นอนาคตของชาติ เกิดความรักธรรมชาติ และรู้สึกหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นสมบัติชาติสืบต่อไป
ทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเป้าหมาย จำนวน 50 โรงเรียนทั่วประเทศ

สำหรับกิจกรรมในโครงการนี้ประกอบไปด้วย การบรรยาย และกิจกรรมนันทนาการนอกห้องเรียน รวมถึงทักษะพื้นฐานต่างๆ เช่น การเพาะชำกล้าไม้ การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน เป็นต้น ทั้งนี้การดำเนินการเป็นการดำเนินการภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด