xs
xsm
sm
md
lg

สุดสมบูรณ์ “ทุ่งกะมัง” แดนสวรรค์ของสัตว์ป่าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ภาพถ่าย : อภิรัฐ ทัดกลาง / เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว Phu Khieo Wildlife Sanctuary/ปชส.
รู้จัก “ทุ่งกะมัง” ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จ.ชัยภูมิ ที่ได้รับสมญานามว่า แดนสวรรค์ของสัตว์ป่า แหล่งอาหารชั้นดีและบ้านสุดปลอดภัย โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ภาพถ่าย : อภิรัฐ ทัดกลาง / เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว Phu Khieo Wildlife Sanctuary/ปชส.
เฟซบุ๊กเพจประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่า ทุ่งกะมัง เป็นที่ราบทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จ.ชัยภูมิ ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงต้องการให้มีการอนุรักษ์สัตว์ป่าและนำสัตว์ป่ากลับคืนถิ่น โดยมีการจัดการทุ่งหญ้าด้วยวิธีการตัด และเผา อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดหญ้าระบัดเป็นแหล่งอาหารให้สัตว์ป่า

ภาพถ่าย : อภิรัฐ ทัดกลาง / เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว Phu Khieo Wildlife Sanctuary/ปชส.
ทุ่งกะมังถือเป็นแหล่งอาหารชั้นดีของเหล่าสัตว์ป่านานาชนิด และเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับสัตว์ป่า จึงทำให้ผู้ที่เข้าไปศึกษาธรรมชาติสามารถพบเห็นสัตว์ป่านานาชนิด ที่ออกมาหาอาหารบริเวณทุ่งกะมังได้ง่ายในช่วงเวลากลางวัน โดยเฉพาะเนื้อทราบ สัตว์ป่าที่ประสบผลสำเร็จในการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

ชื่อเรียกในอดีต “ทุ่งกำวาง” มาจากในอดีต มีราษฎรเข้ามาจับจองอยู่อาศัยทำกินในทุ่งแห่งนี้ แต่เนื่องจากพื้นที่อยู่ห่างไกลความเจริญ เส้นทางทุรกันดาร และโรคภัย จึงมีราษฎรที่จับจองที่อยู่อาศัยทำกินต้องละทิ้งที่ทำกิน ออกไปหาที่อยู่อาศัยทำกินแห่งใหม่ จึงเป็นที่มาของชื่อ “ทุ่งกำวาง”

ภาพถ่าย : อภิรัฐ ทัดกลาง / เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว Phu Khieo Wildlife Sanctuary/ปชส.
ต่อมาชาวไทคอนสาร จากอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย อพยพย้ายถิ่นมาอยู่อาศัยทำกิน ในท้องที่อำเภอคอนสารปัจจุบัน ได้เข้ามาพบเห็นภูมิประเทศลักษณะเป็นแอ่ง ๆ คล้ายกะละมัง จึงเรียก “ทุ่งกะมัง” ตามภาษาท้องถิ่นไทคอนสาร

ภาพถ่าย : อภิรัฐ ทัดกลาง / เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว Phu Khieo Wildlife Sanctuary/ปชส.
ที่มา : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)
#########################################

สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline


กำลังโหลดความคิดเห็น