xs
xsm
sm
md
lg

“วินัยความรับผิดชอบไม่ได้ฝึกกันด้วยการใส่ชุดนักเรียนเพียงอย่างเดียว” คิดได้ไง!! /รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นอกจากพ่อแม่ยังต้องเดือดร้อน ในการให้เด็กมานั่งเรียน online ซึ่งออกแบบมาตั้งแต่ปฐมวัย วัยเรียน (ผิดหลักธรรมชาติเด็ก และผิดหลักจิตวิทยาพัฒนาการ) แล้ว ยังจะต้องให้เด็กมาใส่ชุดนักเรียนนั่งเรียนหน้าจอ !!!

อนิจจา วิธีคิด น่าเศร้าใจจริงๆ !!!

ข้อเสนอหมอ ไม่เห็นด้วย ระบบการศึกษา ยุค COVID 19 ควรทำอย่างน้อย สามอย่าง

1 #เตรียมพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครูแบบสมรรถนะ ในแต่ละสัปดาห์ อยากเห็น outcome อะไร และต้องเตรียมใช้ทรัพยากรอะไร ซักซ้อมครู เพื่อคุมคุณภาพ

2..#เตรียมการพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมonline เพื่อสามารถเป็นพี่เลี้ยง ให้กับลูก #คล้ายโฮมสคูล homeschool แต่ #ศูนย์กลางอำนวยการด้วยโรงเรียน ที่จะช่วยออกแบบ หรือ ทำแบบ การศึกษาทางเลือก : แบบนี้จะได้กองกำลังพ่อแม่

สำหรับ พ่อแม่ครอบครัว ที่ไม่พร้อม การเรียนรู้ online ก็ออกแบบ อาสาสมัครทางการศึกษา เพื่อลงเยี่ยมบ้าน หัว -ท้าย สัปดาห์ เป็นระบบพี่เลี้ยง ที่ COVID แม้ไปแล้ว ระบบแบบนี้จะยั่งยืน ต่อไป และสามารถทำให้ #โรงเรียนกลายเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

3..#ส่วนกลางควรถือโอกาสนี้ยกเลิกระบบแพ้คัดออก ออกไปจากระบบการศึกษาเด็กเล็ก ประกาศ เป็น ระบบการพัฒนาสมรรถนะ ที่ก้าวสู่ยุคใหม่ New normal แบบทักษะอาชีพ ตั้งแต่ระดับประถม ไม่ต้องมานั่งจัดสอบ online ยัดเนื้อหารวิชา ตั้งแต่ชั้นเรียนอนุบาล แล้ว

#ให้บังคับเด็กมานั่งเรียนonline โดยเฉพาะ อนุบาล ไม่เหมาะแน่นอน

ทำไมไม่ทำให้ #เกิดการเรียนรู้ผ่านonlineบนความคิดนอกกรอบ

โปรดระลึกไว้ด้วยนะครับ ว่า หากผู้ใหญ่ ไม่สามารถ ทำให้ เด็กๆ มีร่างกาย ที่พร้อม ใจที่เปิด แล้ว สมองจะเรียนรู้ได้ยังไง??

#กายพร้อมใจเปิดสมองถึงจะเรียนรู้ นะครับ

#ใจเปิด ทำได้ด้วยการ ทำให้เด็กสนุกกับการเรียนรู้ learning through play (SAM: sport, music, art) สมาธิ การใช้ Appriciate Inquiry เรื่องแบบนี้ ครูควรได้ฝึกความพร้อม ร่วมไปกับบทบาท Facilitator / Scaffolder

#น่าเสียดายและเศร้าใจกับวิธีคิดแบบกรอบเดิมๆแบบดั้งเดิมของระบบการศึกษา

อย่าใช้อำนาจบังคับเด็กทุกรูปแบบ เลย

บทความโดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็ก)เครดิตคลิปข่าว ดราม่า! ศบค.จ.ตราด ชงใส่ชุดนร.เรียนออนไลน์ (หมอสุริยเดว สัมภาษณ์ PPTV เมื่อ 1 มิ.ย.2564)


กำลังโหลดความคิดเห็น