xs
xsm
sm
md
lg

Beko จับมือไทวัสดุ เดินหน้าโครงการปันสุขทั่วไทยฯ ครั้งที่ 1

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์Beko และไทวัสดุ ร่วมกันตอบแทนสังคมด้วยโครงการต่อเนื่องประจำปี มุ่งยกระดับสุขภาพชีวิตเยาวชนไทย มอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและจัดกิจกรรมส่งเสริมโภชนาการให้โรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดระยอง

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง และสินค้าตกแต่งบ้าน ในกลุ่มเซ็นทรัลรีเทล นำโดย ปาริชาติ ยามวินิจ ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ร่วมกับ บริษัท เบโค ไทย จำกัด แบรนด์ผู้นำตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน นำโดย พรชัย ตระกูลเตชะเดช ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและวางแผนผลิตภัณฑ์ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท เบโค ไทย จำกัด จัดตั้งโครงการ ‘ปันสุขทั่วไทย สร้างสุขภาพชีวิตที่ดีให้เด็กไทยรุ่นใหม่’ ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนสังคมโดยการส่งเสริมและยกระดับสุขภาพชีวิตที่ดีของเยาวชนไทยทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ โดยเฉพาะด้านการมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงและสุขอนามัยที่ดี ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะส่งผลต่อการเติบโตและคุณภาพชีวิตของเยาวชนในระยะยาว โดยเริ่มต้นโครงการครั้งแรกที่โรงเรียนบ้านน้ำกร่อย จังหวัดระยอง

ภาพ - พรชัย ตระกูลเตชะเดช ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและวางแผนผลิตภัณฑ์ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท เบโค ไทย จำกัด (สองจากซ้าย) ร่วมกับ ปาริชาติ ยามวินิจ ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร (สามจากขวา)  ชุติพร คงเจริญสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด (สองจากขวา) ดำรงค์ ตติยมณีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารสินค้า (ขวา) และปฏิญญา  สังข์พันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (ซ้าย) มอบเครื่องใช้ไฟฟ้าเบโคพร้อมจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมโภชนาการและสุขอนามัยที่ดีของเยาวชน ภายใต้โครงการ ‘ปันสุขทั่วไทย สร้างสุขภาพชีวิตที่ดีให้เด็กไทยรุ่นใหม่’ ครั้งที่ 1 ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำกร่อย จังหวัดระยอง โดยมีประภาศรี พิษณุพงควิชชา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธี และอิงกมล บุญลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำกร่อย เป็นผู้แทนรับมอบ
ไทวัสดุ ศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทย ร่วมกับ Beko แบรนด์ผู้นำด้านเครื่องใช้ไฟฟ้า พาร์ทเนอร์คนสำคัญในการนำเครื่องใช้ไฟฟ้าคุณภาพสูงที่ส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพชีวิตที่ดี ไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้า ตู้เย็น และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆอีกมากมายซึ่งสามารถหาซื้อได้ที่ไทวัสดุทุกสาขา ได้เริ่มต้นเดินหน้าโครงการ ‘ปันสุขทั่วไทย สร้างสุขภาพชีวิตที่ดีให้เด็กไทยรุ่นใหม่’ ครั้งที่ 1 ด้วยการมอบเครื่องใช้ไฟฟ้า ได้แก่ ตู้เย็นที่มีเทคโนโลยี HarvestFresh พลังแสง 3 สี ช่วยคงคุณค่าวิตามิน A และ C ในผักผลไม้ได้นานยิ่งขึ้นให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำกร่อย จังหวัดระยอง เพื่อส่งเสริมโภชนาการและสุขอนามัยที่ดี นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อสร้างความสุขและเพิ่มพูนด้านโภชนาการให้แก่นักเรียนทุกคน โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ประภาศรี พิษณุพงควิชชา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีมอบบริจาคในฐานะผู้แทนของหน่วยงานราชการจังหวัดระยอง

“โครงการ ‘ปันสุขทั่วไทย สร้างสุขภาพชีวิตที่ดีให้เด็กไทยรุ่นใหม่’ เกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ร่วมกันของไทวัสดุ และ Beko ที่เล็งเห็นถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนทั่วโลก รวมถึงคนไทยที่ต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่หยุดชะงัก โดยเฉพาะในระดับครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเลิกจ้าง หรือรายได้ที่ลดลง ทำให้กระทบกับคุณภาพชีวิตของเด็กไทยไปด้วย โดยเฉพาะด้านสุขภาพการกินและโภชนาการทางอาหาร ไทวัสดุและ Beko จึงอยากช่วยส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็น ความรู้ การเงิน หรือแม้กระทั่งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จะช่วยเหลือให้กลุ่มเด็กเหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ในแบบ New Normal ได้” ปาริชาติ ยามวินิจ ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด กล่าว

“ไทวัสดุและ Beko จึงต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เยาวชน ซึ่งจะเติบโตมาเป็นอนาคตของชาติ สามารถปรับตัวให้ทันกับวิถีชีวิตใหม่ในแบบ New Normal ที่เราทุกคนล้วนต้องการปรับตัวเพื่อให้มีคุณภาพในการดำเนินชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยการคำนึงถึงความสำคัญของการมีสุขอนามัยที่ดีและดูแลสุขภาพให้แข็งแรงทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ คือ มีร่างกายที่แข็งแรงปลอดภัยและความสุขสบายใจในการดำเนินชีวิต และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว Beko และไทวัสดุ ตั้งใจให้โครงการนี้เป็นกิจกรรมที่จะทำต่อเนื่องทุกปีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้จริง ในการสร้างคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น และเติมเต็มให้ชีวิตมีความสุขในระยะยาว” พรชัย ตระกูลเตชะเดช ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและวางแผนผลิตภัณฑ์ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท เบโค ไทย จำกัด กล่าวโดย 


สำหรับการมอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและการทำกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านน้ำกร่อย จังหวัดระยองในปีนี้ ไทวัสดุและ Beko ได้เข้าไปสอบถามเพื่อสำรวจความต้องการของโรงเรียน พบว่าโรงเรียนบ้านน้ำกร่อยมีเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา จำนวนทั้งหมด 102 คน ซึ่งกำลังขาดแคลนตู้เย็นที่มีประสิทธิภาพในการช่วยเก็บและรักษาความสดใหม่ของวัตถุดิบสำหรับทำอาหารให้กับเด็กนักเรียน เพื่อที่จะช่วยเติมเต็มคุณค่าทางโภชนาการได้อย่างครบถ้วนในทุกๆวัน ไทวัสดุและ Beko จึงได้นำตู้เย็น HarvestFresh ที่มีเทคโนโลยีพลังแสง 3 สี ช่วยคงคุณค่า วิตามิน A และ C ให้แก่โรงเรียนจำนวน 2 เครื่อง พร้อมจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนและคุณครูที่โรงเรียนบ้านน้ำกร่อยด้วยเมนูสุขภาพ เพื่อปลูกฝังความสำคัญของโภชนาการที่ดีโดยเฉพาะสำหรับเยาวชนที่จะเติบโตเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต

นอกจากนี้ ไทวัสดุ และ Beko มีแผนที่จะเข้าไปพูดคุยสอบถามและรับฟังความต้องการที่ยังขาดของสถาบันต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียน สถานสงเคราะห์ เป็นต้น เพื่อร่วมวางแผนหาแนวทางในการมีส่วนช่วยส่งเสริมสุขภาพชีวิตที่ดีของเยาวชน ไม่ว่าจะเป็นการมอบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สถาบันต่างๆ ยังขาดแคลนหรือชำรุด รวมถึงจัดกิจกรรมในโรงเรียนโดยเน้นไปที่การส่งเสริมด้านสุขศึกษาให้เยาวชนของเด็กไทย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการวางรากฐานให้ความรู้สู่การเจริญเติบโตที่ดีและแข็งแรงทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจของเยาวชนในปีถัดๆไป นอกจากนี้ โครงการ ‘ปันสุขทั่วไทย สร้างสุขภาพชีวิตที่ดีให้เด็กไทยรุ่นใหม่’ ภายใต้ความร่วมมือของ Beko และไทวัสดุนี้ ถือเป็นเครื่องหมายของความสัมพันธ์อันดี และเป็นการตอบแทนสังคมร่วมกันในวาระครบรอบความร่วมมือทางธุรกิจ 1 ปีระหว่าง Beko และไทวัสดุอีกด้วย