xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ ส่งหนังสือด่วนถึง ศบค. จี้ทุกหน่วยงาน-จังหวัดยกเลิกมาตรการ “มาเชียงใหม่ต้องกักตัว” ยันพื้นที่ไร้โควิด-19 ระบาด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เชียงใหม่ - ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ลงนามหนังสือด่วนส่งถึง ศบค. จี้หน่วยงาน-จังหวัด ยกเลิกมาตรการ “มาเชียงใหม่ต้องกักตัว” ชี้ทำลายภาคธุรกิจและท่องเที่ยวย่อยยับ โดยยืนยันยังไม่มีการแพร่เชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ และมีการยกระดับมาตรการป้องกันสูงสุดควบคุมสถานการณ์ไว้ได้


รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 63 จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีหนังสือด่วนที่สุดถึงหัวหน้าสำนักงานประสานงานกลาง ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. โดยระบุว่า ด้วยปรากฏข่าวสารแพร่หลายในสังคมและสื่อออนไลน์ ว่ามีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้ผู้ที่เดินทางข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ หรือเดินทางกลับจากจังหวัดเชียงใหม่ต้องกักตัว เนื่องจากได้เดินทางไปยังพื้นที่เสียงต่อการแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นเหตุให้ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยว และธุรกิจภาคบริการต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างมาก

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ขอเรียนว่า จังหวัดเชียงใหม่ยังไม่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แต่อย่างใด ประกอบกับจังหวัดเชียงใหม่ได้ยกระดับมาตรการในการป้องกันโรคในระดับสูงสุดทั้งจังหวัด โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคทุกระดับ ออกตรวจตรา ติดตาม และกำชับให้สถานประกอบการทุกประเภทในพื้นที่ เพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองผู้เข้าไปใช้บริการในสถานประกอบการของตน โดยเฉพาะการสวมใส่หน้ากกอนามัยหรือหน้ากากผ้า การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสอย่างสม่ำเสมอ และการลกะเบียนในแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” พร้อมทั้งสุ่มตรวจโรคโควิด-19 ในเชิงรุกสำหรับพนักงานที่มีโอกาสสัมผัสกับบุคคลอื่นในสถานประกอบการทุกแห่ง อีกทั้งยังได้มอบหมายให้อาสสมัครโควิดหมู่บ้าน ชุมชน ค้นหาผู้เข้าไปใหมู่บ้านหรือชุมชนให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ได้สั่งการให้บูรณาการหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่อำภอชายแดนทุกอำเภอ จัดชุดลาดตระเวนช่องทางเข้าออกช่องทางธรรมชาติตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยไม่ผ่านการกักตัวตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด และจังหวัดเชียงใหม่ได้หารือกับภาคเอกชน ในการร่วมกันวางมาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพระบาตของโรคโควิด-19

ปัจจุบันในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ยังไม่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่มีความห่วงใยในกรณีดังกล่าว จึงขอความอนุเคราะห์ทาง ศบค.เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้และเข้าใจกับประชาชนกรณีปรากฏข่าวสารว่ามีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้ผู้ที่เดินทางข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ หรือเดินทางกลับจากจังหวัดเชียงใหม่ต้องกักตัวเนื่องจากได้เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่ามาก และหากพบว่ามีจังหวัดใดหรือหน่วยงานใดประกาศให้ผู้ที่เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่แล้วต้องถูกกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ขอความกรุณา ศบค.แจ้งขอความร่วมมือให้ยกเลิกมาตรการดังกล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น