xs
xsm
sm
md
lg

PTG ชูหลักสร้างสุข จัดกิจกรรมซีเอสอาร์ “ค่ายอาสา PT ทำจริงไม่ทิ้งกัน" ที่ปักธงชัย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์โครงการ “ค่ายอาสา PT ทำจริงไม่ทิ้งกัน" บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG จัดกิจกรรมซีเอสอาร์ เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ในปีนี้นำพนักงานร่วมกิจกรรมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมสุขภาพอนามัย พัฒนาด้านความเป็นอยู่ของคนในชุมชน และการปรับปรุงพื้นที่ในชุมชนให้เป็นพื้นที่สีเขียว ในชุมชนบ้านโกรกหว้าและชุมชนบ้านดอน อำเภอปักธงชัย จ.นครราชสีมา ในสถานที่หลัก 2 แห่ง คือ โรงเรียนและหมู่บ้าน

พิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า PTG ดำเนินธุรกิจและเติบโตคู่กับคนไทยมายาวนานตลอด 30 ปี บริษัทฯ มีความตระหนักดีในการให้ความช่วยเหลือสังคมในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนในสังคม ซึ่งรวมไปถึงการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษา สาธารณสุข และการให้ความช่วยเหลือในด้านความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ทั้งนี้ การส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าว อยู่ภายใต้โครงการ “ค่ายอาสา PT ทำจริงไม่ทิ้งกัน” ซึ่งเป็นโครงการที่ PTG ให้ความสำคัญและเป็นหนึ่งในภารกิจของบริษัทฯ ในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนสังคมที่ PTG เข้าไปดำเนินธุรกิจในทุกพื้นที่

ภายใต้โครงการ “ค่ายอาสา PT ทำจริงไม่ทิ้งกัน” ในปีนี้ บริษัทฯ ให้การสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมสุขภาพอนามัย พัฒนาด้านความเป็นอยู่ของคนในชุมชน และการปรับปรุงพื้นที่ในชุมชนให้เป็นพื้นที่สีเขียว แก่ชาวชุมชนบ้านโกรกหว้าและชุมชนบ้านดอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากชุมชนบ้านโกรกหว้าและชุมชนบ้านดอน อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงที่ตั้งของคลังน้ำมัน PTG ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินงานในพื้นที่บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี บริษัทฯ จึงจัดกิจกรรมสนับสนุนชุมชน เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้รับประโยชน์ประกอบด้วย

1. กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา PT เพื่อส่งเสริมในด้านสาธารณสุข สุขภาอนามัยของชาวบ้านในชุมชน
2. กิจกรรมตรวจวัดสายตาและแจกแว่นตาผู้สูงอายุ พัฒนาด้านความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชน และช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้สะดวกขึ้น
3. กิจกรรม PT สร้างปอดให้ชุมชน ส่งเสริมและปรับปรุงพื้นที่ในชุมชนให้เป็นพื้นที่สีเขียว ปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำนึกรักป่า
4. กิจกรรมมอบอุปกรณ์กีฬาและสื่อการเรียนการสอน ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการคุณภาพการศึกษาและพัฒนาการของเด็ก

"ตั้งแต่บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งขึ้น บริษัทฯได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนตามความจำเป็นในหลากหลายด้านเพื่อบรรเทาทุกข์และช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับคนในสังคม รวมไปถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยยึดหลัก PT สร้างสุข “สุขทางกาย สุขทางใจ สังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข” พิทักษ์ กล่าว