xs
xsm
sm
md
lg

“ครูกัลยา” เตรียมจับมือผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตร จัดทำหลักสูตรประวัติศาสตร์ทันสมัยกษัตริย์เกษตรไทย เชื่อมวิถีดั้งเดิมสู่ยุคดิจิทัล

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์คุณหญิงกัลยา เดินหน้านโยบายการอ่านเขียนเรียนประวัติศาสตร์ผ่านการสื่อสารร่วมสมัย เตรียมจัดทำหลักสูตรประวัติศาสตร์ทันสมัยกษัตริย์เกษตรไทย เพื่อเชื่อมโยงรากฐานวิถีเกษตรไทยที่สืบทอดกันมาสู่เกษตรกรทันสมัยในยุคดิจิทัล

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะที่กำกับดูแลอาชีวะเกษตร เปิดเผยว่า ตนเองได้ตระหนักถึงความสำคัญของอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานของประเทศไทยและได้มีการประกอบอาชีพนี้กันมาตลอดหลายชั่วอายุคน และได้รับการสานต่อมายังคนรุ่นปัจจุบัน ซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับโลกในยุคปัจจุบัน ที่ต้องมีการผนวกกันระหว่างองค์ความรู้แบบดั้งเดิมและเพิ่มเติมความรู้แบบสมัยใหม่ในการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพ

ส่วนตัวจึงมีนโยบายเพิ่มเติมที่จะจัดทำหลักสูตรประวัติศาสตร์ทันสมัยกษัตริย์เกษตรไทย และได้มอบหมายให้ทีมที่ปรึกษาฯ และคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นโยบายอาชีวะเกษตรและประมง ให้ระดมผู้เชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมถึงเกษตรกรรุ่นใหม่ มาร่วมจัดทำหลักสูตรประวัติศาสตร์ทันสมัยกษัตริย์เกษตรไทย ในหลากหลายรูปเเบบทั้งในตำราเเละนอกตำรา ตลอดจนในรูปแบบดิจิทัล เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ภายใต้นโยบายการอ่าน การเขียน การเรียนประวัติศาสตร์ของตนเองอย่างสนุก โดยจะให้เเล้วเสร็จ ในเดือนกันยายนนี้ และจะเชิญผู้นำนักเรียนอาชีวะเกษตรและประมง และนักศึกษา อศ.กช. ทั่วประเทศ (อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท หรือ อศ.กช.) เข้าร่วมประชุมเพื่อรับรู้รับฟังและเเลกเปลี่ยนร่วมกัน เพื่อช่วยกันสร้างเกษตรกรทันสมัยรุ่นใหม่ สืบสานเเนวทางกษัตริย์เกษตรไทย เพื่อเชื่อมโยงรากฐานวิถีเกษตรไทย ที่สืบทอดกันมาสู่เกษตรกรทันสมัยในยุคดิจิทัล

“โลกหลังโควิด เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ต้องทำแบบล้ำหน้าไม่ใช่แค่เดินหน้าเพราะจะไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง ดิฉันมีความตั้งใจที่จะช่วยแก้ปัญหาความยากจน ให้กับคนไทย โดยเฉพาะอาชีพเกษตรกร เมื่อคนส่วนใหญ่ของประเทศมีรายได้ สามารถพึ่งพิงตนเองได้ ประเทศก็จะเดินหน้าต่อได้แม้จะมีปัจจัยภายนอกมากระทบก็ตาม” คุณหญิงกัลยา กล่าว