xs
xsm
sm
md
lg

‘ดิอาจิโอ’ชูความสำเร็จที่ตอบโจทย์ SDGs ของยูเอ็น เดินหน้าสู่การเป็นบริษัทอันดับหนึ่งที่ผู้บริโภคไว้วางใจ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์โชว์เป้าหมายด้านความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2558-2563 ครอบคลุม 4 ด้าน คือ การดื่มอย่างรับผิดชอบ การส่งเสริมความหลากหลาย ความยั่งยืน และการทำธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ตอบโจทย์ SDGs ของ UN

ดิอาจิโอ เผยความสำเร็จที่โดดเด่น ทำให้บรรจุภัณฑ์สามารถนำไปรีไซเคิลได้ถึง 99.5% ให้การสนับสนุนความสามารถของผู้หญิงมากถึง 435,000 คน และส่งเสริมการดื่มอย่างรับผิดชอบให้คน 229 ล้านคนทั่วโลก

ผู้นำด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับพรีเมียม เจ้าของแบรนด์อย่างจอห์นนี่ วอล์กเกอร์ และสเมอร์นอฟ ได้ประกาศความสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าหมายด้านความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2558-2563 ของบริษัท ตอกย้ำเจตนารมณ์ในการเป็นบริษัทอุปโภคบริโภคอันดับหนึ่งที่ผู้บริโภคไว้วางใจ

มร. อัลแบร์โต อิเบอัส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ DMHT กล่าวว่า “การสร้างความยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอีกหัวใจสำคัญในการทำธุรกิจ ดิอาจิโอตั้งเป้าเป็นอีกหนึ่งแรงที่จะสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในภาพใหญ่ ด้วยเหตุนี้ เราจึงกำหนดเป้าหมายด้านความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทให้สอดคล้องไปกับเป้าหมายด้านความยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ 


ซึ่งครอบคลุมใน 4 ด้านด้วยกัน คือ การส่งเสริมการดื่มอย่างรับผิดชอบ การส่งเสริมความหลากหลาย ความยั่งยืน และการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม แต่การจะทำให้เป้าหมายของเราสมบูรณ์ได้ ต้องเกิดจากการต่อจิ๊กซอว์ในทุกๆ ส่วน ดังนั้น เราจึงให้ความสำคัญกับงานด้านนี้ในทุกที่ที่เราเข้าไปทำธุรกิจ สำหรับประเทศไทย ที่ผ่านมา DMHT มีงานด้านความยั่งยืนและความรับผิดชอบหลายโครงการ และเราจะเดินหน้าทำโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมเช่นนี้ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง”

สำหรับความสำเร็จระดับโลกในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ดิอาจิโอสามารถช่วยลดปริมาณขยะด้วยการทำให้บรรจุภัณฑ์สามารถนำไปรีไซเคิลได้ถึง 99.5% และมีการนำวัตถุดิบรีไซเคิลมาใช้ในการทำบรรจุภัณฑ์มากถึง 45% อีกทั้งยังส่งเสริมความรู้และทักษะด้านการบริการผ่านโครงการ Learning for Life ให้กับคนมากกว่า 140,000 คนทั่วโลก ส่งเสริมทักษะและความสามารถของผู้หญิงผ่านโปรแกรมต่างๆ ถึง 435,000 คน และส่งเสริมความหลากหลายในที่ทำงาน โดยปัจจุบัน ดิอาจิโอมีผู้บริหารที่เป็นผู้หญิงมากถึง 39%

อีกประเด็นที่ดิอาจิโอให้ความสำคัญอย่างมาก คือ การส่งเสริมการดื่มอย่างรับผิดชอบ ซึ่งตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ดิอาจิโอได้สื่อสารเรื่องการดื่มอย่างรับผิดชอบให้คนมากกว่า 229 ล้านคน และให้ความรู้กับเยาวชน ผู้ปกครอง และคุณครูถึง 1 ล้านคนเกี่ยวกับอันตรายของการดื่มก่อนวัยอันควร ซึ่งเป็นการสนับสนุนเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกที่จะลดการดื่มอย่างเป็นอันตราย (Harmful Use of Alcohol) ทั่วโลกให้ได้ 10% ภายในปี 2568โครงการ Learning for Life
ส่วนในประเทศไทย ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ ดำเนินการด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ทั้งโครงการ DRINKiQ โครงการ Leaning for Life ไปจนถึงการนำขวดไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านใหม่อย่างสร้างสรรค์ โดยมีโครงการที่โดดเด่น ได้แก่

ด้านการส่งเสริมการดื่มอย่างรับผิดชอบ
•DRINKiQ แพลตฟอร์ม E-learning ที่ช่วยให้ผู้บริโภคเข้าใจการดื่มอย่างรับผิดชอบ ผลกระทบของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเมื่อไรที่ไม่ควรดื่มเลย โดยตั้งแต่ปี 2561-2563 มีผู้เข้าไปเรียนรู้ในแพลตฟอร์มแล้วจำนวน 18,240 คน
•โครงการ SMASHED วัยใสไกลแอลกอฮอล์ โครงการที่ใช้ละครเป็นสื่อกลางให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของการดื่มแอลกอฮอล์ก่อนวัยอันควรให้กับเด็กนักเรียน โดยตั้งแต่ปี 2561-2563 มีนักเรียนได้เรียนรู้กับโครงการ SMASHED แล้ว 7,946 คน
•โครงการ Join The Pact โครงการที่มุ่งสร้างความตระหนักในการขับขี่อย่างมีความรับผิดชอบ โดยให้ผู้บริโภคมาร่วมกันให้คำมั่นสัญญาว่าจะเมาไม่ขับ เพื่อช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน โดย 2 ปีที่ผ่านมา มีคนไทยร่วมให้สัญญาแล้ว 72,800 คน
•ดิอาจิโอเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมที่ผลักดันให้เกิดสังคมแห่งการดื่มอย่างรับผิดชอบในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทั้งผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายต่างๆ ร้านค้า รณรงค์ให้จำหน่ายภายใต้มาตรการที่ภาครัฐกำหนด ส่วนผู้บริโภคก็ส่งเสริมให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม และบริโภคที่บ้านหรือภายในเคหะสถาน ทั้งหมดนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ด้านความยั่งยืน
•โครงการ Learning for Life เป็นการนำความเชี่ยวชาญของดิอาจิโอมาเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการบริการให้กับนักศึกษา ช่วยผลักดันการเติบโตของบุคลากรและอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน โดยตั้งแต่ปี 2561-2563 มีผู้เข้าอบรมกับโครงการแล้ว 13,000 คน
•ความร่วมมือกับบางกอกฟลาวเออร์เซ็นเตอร์ มอบขวดจอห์นนี่ วอล์กเกอร์ที่ผ่านการบริโภคแล้วไปใช้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ เพื่อช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมกล้วยไม้ไทย และเพื่อเป็นการนำขวดกลับมาใช้ใหม่อย่างสร้างสรรค์ ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีการมอบขวดจอห์นนี่ วอล์กเกอร์ให้กับบางกอกฟลาวเออร์เซ็นเตอร์แล้วมากกว่า 30,000 ขวด ตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 เป็นต้นมา
•การนำจอห์นนี่ วอล์กเกอร์ พ็อกเกต ซึ่งมีบรรจุภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของวัสดุรีไซเคิลที่มีความปลอดภัยมาจำหน่ายในประเทศไทย และในอนาคต จอห์นนี่ วอล์กเกอร์ยังมีแพลนที่จะนำขวดกระดาษมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อีกด้วย
ด้านความหลากหลาย
•DMHT มีสัดส่วนการจ้างพนักงานที่มีความหลากหลาย ประกอบด้วย ชาย 47% หญิง 46% และ กลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBT 7% ตามลำดับ เป็นบริษัทแรกๆ ที่อนุญาตให้พนักงานทุกเพศได้สิทธิ์ลาถึง 26 สัปดาห์เพื่อดูแลบุตรได้อย่างใกล้ชิดและเท่าเทียม และยังมีนโยบายที่ส่งเสริมการยอมรับความหลากหลายทางเชื้อชาติ

ทั้งหมดนี้คือตัวอย่างของความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและความรับผิดชอบของดิอาจิโอและ DMHT ซึ่งในอนาคต ดิอาจิโอเตรียมประกาศเป้าหมายใหม่ด้านความยั่งยืนและความรับผิดชอบ เพื่อสนับสนุนเป้าหมาย SDGs ขององค์การสหประชาชาติ และเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการเป็นบริษัทอุปโภคบริโภคที่ได้รับความไว้วางใจและน่านับถือมากที่สุดในโลก

โครงการ DRINKiQ