xs
xsm
sm
md
lg

มูลนิธิ AIP จับมือ กลุ่มธุรกิจโทลล์ เปิดตัวโครงการยกระดับพื้นที่โรงเรียนปลอดภัย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (AIP) ร่วมกับ กลุ่มธุรกิจโทลล์ เปิดตัว โครงการยกระดับพื้นที่โรงเรียนปลอดภัย “Hauling Safety” ในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนชุมชนแก้ไขความเสี่ยงให้กับนักเรียนระหว่างการเดินทางไปกลับโรงเรียนได้อย่างปลอดภัย ผ่านการสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือนิรภัยและการศึกษาสำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ในประเทศไทย การเดินทางจากบ้านไปกลับโรงเรียนด้วยมอเตอร์ไซด์คือวิธีเดินทางหลักสำหรับครอบครัว แต่พฤติกรรมการขับขี่อย่างไม่ปลอดภัยและการออกแบบพื้นที่รอบโรงเรียนส่งผลให้นักเรียนไม่ปลอดภัยและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ข้อมูลจากตำรวจและกระทรวงสาธารสุขของไทยเปิดเผยว่า โดยเฉลี่ยต่อปี มีเด็กและเยาวชนกว่า 17,000 คนในประเทศไทย เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุบนท้องถนน

โครงการยกระดับพื้นที่โรงเรียนปลอดภัย “Hauling Safety” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเดินทางไปกลับของเด็กระหว่างบ้านและโรงเรียนอย่างปลอดภัยให้ปลอดภัยจากการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตบนท้องถนน โครงการฯ ดำเนินการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ผ่านการจัดอบรมบุคคลากรทางการศึกษาในแนวคิดการจัดการพื้นที่โรงเรียนปลอดภัย ส่งเสริมความรู้ความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับนักเรียน ปรับปรุงพื้นที่ความปลอดภัยในและรอบโรงเรียน และการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง โครงการมีแผนดำเนินงานกับครูจำนวน 50 คน และนักเรียนอย่างน้อย 1,000 คน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการในปี 2020 – 2021 คือโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี และโรงเรียนวัดเสาธงนอก การคัดเลือกโรงเรียนผ่านการปรึกษากับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และการวิจัยเพื่อประเมินความเสี่ยงบนท้องถนน ซึ่งระบุถึงความจำเป็นของโรงเรียนและชุมชนในการยกระดับพื้นที่ปลอดภัย โรงเรียนทั้ง 2 แห่งตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่น และสภาพถนนที่ไม่ดี ทำให้มีความเสี่ยงสูงกับนักเรียนและครู โครงการฯ มีแผนงานในการผ่านการจัดอบรมบุคคลากรทางการศึกษาในแนวคิดการจัดการพื้นที่โรงเรียนปลอดภัย ส่งเสริมความรู้ความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับนักเรียน ปรับปรุงพื้นที่ความปลอดภัยในและรอบโรงเรียน และสร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนในชุมชน

คุณดีน โจนส์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โทลล์ โลจิสติคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า “โทลล์ มีความภูมิใจในการสนับสนุน มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (AIP) เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนแนวคิดใหม่ครั้งนี้ ในฐานะที่เป็นบริษัทฯ ที่สนับสนุนระบบห่วงโซ่อุปาทานในภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก เรามุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือให้ทุกคนใช้ถนนอย่างปลอดภัย พนักงานของเราให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนและแลกเปลี่ยนความรู้และเครื่องมือเพื่อช่วยให้เด็กไทยปลอดภัยระหว่างการเดินทางไปกลับโรงเรียน เรายินดีในการดำเนินโครงการยกระดับพื้นที่โรงเรียนปลอดภัย Hauling Safety เพื่อปกป้องเด็กๆ ของเรา”

คุณรัตนวดี เหมนิธิ วินเธอร์ ประธานมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (AIP) กล่าวว่า “แต่ละปี องค์การอนามัยโลก (WHO) ประมาณว่ามีคนมากกว่า 22,000 คนในประเทศไทย ต้องสูญเสียชีวิตบนท้องถนน เด็กและเยาวชนที่เดินทางไป-กลับระหว่างโรงเรียน มีพ่อแม่และผู้ปกครองเดินทางไปส่ง มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากพฤติกรรมการใช้ถนนอย่างไม่ปลอดภัย เช่น การใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนด การขับรถโดยมีภาวการณ์รบกวน เป็นต้น ปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ทำให้เด็กเสี่ยงระหว่างการเดินทางไปกลับระหว่างบ้านและโรงเรียน โครงการยกระดับพื้นที่โรงเรียนปลอดภัย Hauling Safety จะส่งเสริมพฤติกรรมการใช้รถและถนนอย่างปลอดภัย เราหวังว่าความร่วมมือกับโรงเรียนและภาครัฐในครั้งนี้จะสามารถส่งเสริมความปลอดภัยสำหรับเด็กและชุมชนต่อไป”

สำหรับรายละเอียดข้อมูลโครงการยกระดับพื้นที่โรงเรียนปลอดภัย “Hauling Safety School Project” เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิฯ ร่วมกับบริษัท โทลล์ โลจิสติคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดอบรมบุคคลากรทางการศึกษาในแนวคิดการจัดการพื้นที่โรงเรียนปลอดภัย ส่งเสริมความรู้ความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับนักเรียน และ ปรับปรุงพื้นที่ความปลอดภัยในโรงเรียน ด้วยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ในชุมชนเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย

กลุ่มธุรกิจโทลล์ (Toll Group) บริษัททางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของแจแปนโพสต์โฮลดิ้ง ก่อตั้งมาแล้วกว่า 130 ปี ศูนย์ดำเนินงานกว่า 1,200 แห่งใน 50 ประเทศทั่วโลก บริษัทฯ มีพนักงาน จำนวน 44,000 คน ให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์ ทั้งทางภาคพื้นดิน ทางอากาศ ทางทะเล และทางรถไฟ เพื่อช่วยลูกค้าในห่วงโซ่อุปาทานทางธุรกิจทั่วโลก หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทฯสามารถเข้าไปได้ที่ www.tollgroup.com

มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (AIP Foundation) เป็นองค์กรสาธารณกุศล และอนุกรรมการด้านใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยภายใต้ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน ดำเนินงานเพื่อป้องกันและลดอัตราอุบัติภัยในเด็กและเยาวชน เป็นเวลากว่า 20 ปี มูลนิธิฯ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนในประเทศต่างๆ ทั้งในเอเชียและแอฟริกา หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิฯ สามารถเข้าไปได้ที่ www.aip-foundation.org หรือ Twitter @AIPFoundationคุณดีน โจนส์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โทลล์ โลจิสติคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด


กำลังโหลดความคิดเห็น...