xs
xsm
sm
md
lg

มท.2 สั่งถอดบทเรียนอุบัติเหตุ ลดอัตราการสูญเสีย อึ้ง! ครึ่งปีเจ็บสะสมจากอุบัติเหตุทางถนนกว่า 500,000 ราย เสียชีวิตเกือบหมื่นศพ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“นิพนธ์ ตะลึง ครึ่งปีเจ็บสะสมจากอุบัติเหตุทางถนนกว่า 500,000 ราย เสียชีวิตเกือบหมื่นศพ สั่งเอาจริงผู้ว่าฯ ภาคเหนือ ให้ลดการสูญเสียบนท้องถนน

วันนี้ (7 ส.ค.) เวลา 09.30 น. ที่โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เดินทางมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยในพื้นที่ให้แก่คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังนโยบาย

นายนิพนธ์กล่าวว่า วันนี้ได้ติดตามเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนซึ่งถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างมาก จากตัวเลขอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมามียอดผู้เสียชีวิตเกือบ 9,000 ราย ตัวเลขนี้ไม่รวมยอดอุบัติเหตุจากผู้ที่ไม่ได้ทำประกันภัยบุคคลที่ 3 อีก 25 เปอร์เซ็นต์ รวมแล้วประมาณ 10,000 ราย ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูง วันนี้จึงได้มอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจะปิดจุดเสี่ยงบนท้องถนนในสายต่างๆ ทั้งจากถนนสายหลักที่อยู่ในการดูแลของกรมทางหลวง และทางหลวงชนบท 100,000 กิโลเมตร และที่อยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) 600,000 กิโลเมตร ทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล โดยขอให้ทุกภาคีเครือข่ายบูรณาการร่วมกันปิดจุดเสี่ยงทั้งระบบจึงขอย้ำบทบาทศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ขององค์กรปกครองท้องถิ่นทุกระดับ ในส่วนของถนนที่อยู่ในความดูแลของกรมทางหลวงที่เป็นเส้นทางสายหลัก ขอให้กรมทางหลวงเร่งรัดในการดูแลที่จะปิดจุดเสี่ยง เพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากความไม่พร้อมของถนนที่ใช้ในการสัญจรไปมา

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานวิเคราะห์สาเหตุหลักการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ถอดบทเรียนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เพื่อเป็นฐานข้อมูลป้องกันและปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดมาตรการและกลยุทธ์ในการสร้างความปลอดภัยทางถนนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และรูปแบบการเดินทางของประชาชน เน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน พร้อมขอความร่วมมือจากหน่วยงานในทุกภาคส่วนมุ่งขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้น และให้ความสำคัญต่อการลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุทางถนนครอบคลุมทั้งคน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด โดยกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ใช้กลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับท้องถิ่น ในการบริหารจัดการแผนงาน แผนเงิน แผนคน ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
กำลังโหลดความคิดเห็น...