xs
xsm
sm
md
lg

จุฬาฯ สืบสานศรัทธาคู่ชุมชน ‘PMCU’ เดินหน้าแผนย้ายศาลเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลือง ไปอุทยาน 100 ปี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ภาพ - เจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลือง
สำนักทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU) เชิญทายาทโดยธรรมของ “ประจวบ พลอยสีสวย” และครอบครัว ผู้ดูแลองค์เจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลือง และเป็นผู้เช่าที่ดินตั้งอาคารศาลเจ้า ชี้แจงมติกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร และหารือแผนย้ายศาลไปพื้นที่แห่งใหม่ ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ

ย้อนไปเมื่อปี 2523 “ประจวบ พลอยสีสวย” ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินตั้งอาคารศาลเจ้าแม่ทับทิม กับ PMCU ในนามบุคคลต่อเนื่องมา 20 ฉบับ รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 35 ปี ล่าสุดสัญญาได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และยังอยู่ในระหว่างการเจรจาย้ายศาลเจ้าแม่ทับทิมอยู่นั้น ล่าสุด นายวรพงศ์ สุขธีรอนันตชัย ผู้อำนวยการ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ PMCU ได้เชิญทายาทโดยธรรมของ คุณประจวบ พลอยสีสวย และครอบครัว มาชี้แจงมติการประชุมคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฏร ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2563 ตามที่มีผู้ร้องเรียนไปยังคณะกรรมาธิการ

ภาพ - นายวรพงศ์ สุขธีรอนันตชัย ผู้อำนวยการ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ PMCU
โดยมีมติ 3 ประเด็นหลักดังนี้ ประเด็นแรก กรมศิลปากรได้พิสูจน์ทราบแล้วว่าศาลเจ้าแม่ทับทิมไม่เป็นโบราณสถานและไม่เข้าข่ายที่ต้องเข้าไปดูแล

ประเด็นที่สอง เมื่อไม่ได้เป็นโบราณสถานและไม่ได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง อาคารศาลเจ้าแม่ทับทิมจึงไม่ใช่สาธารณสมบัติของแผ่นดินตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ประเด็นที่สาม PMCU มีเจตนาอันดี มีความตั้งใจที่จะสืบสานความเชื่อความศรัทธาของชุมชนและผู้ศรัทธา จึงจัดให้มีการสำรวจโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมและเชิญซินแสชื่อดังมาช่วยให้คำปรึกษาในการดำเนินการย้ายศาลให้มีตำแหน่งฮวงจุ้ยที่ดีในพื้นที่แห่งใหม่ ซึ่งแสดงให้เห็นเจตนาไม่ทอดทิ้งผู้เช่า โดยมีข้อสังเกตและข้อท้วงติงว่า ในอนาคตควรไปจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิศาลเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลืองเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และดำเนินการให้ถูกระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป และครอบครัวไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยว

ภาพ - นายโพธิ์ พลอยสีสวย (ขวา)  ทายาทโดยธรรมของนายประจวบ พลอยสีสวย ผู้ดูแลองค์เจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลือง รุ่นที่ 4
นายโพธิ์ พลอยสีสวย ทายาทโดยธรรมของนายประจวบ พลอยสีสวย ผู้ดูแลองค์เจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลือง รุ่นที่ 4 กล่าวว่า “ในนามของครอบครัวพลอยสีสวยจะอัญเชิญเจ้าแม่ทับทิมไปประทับในอาคารศาลแห่งใหม่บริเวณอุทยาน 100 ปี จุฬาฯ ซึ่งห่างจากตัวศาลเจ้าแม่ทับทิมเดิมประมาณ 240 เมตร ติดถนนบรรทัดทอง มีความพร้อมด้านสถานที่ เดินทางสะดวก ปลอดภัย มีที่จอดรถและห้องสุขาในอุทยาน นอกจากนี้ ยังสามารถจัดกิจกรรมประจำปีเพื่อระดมทุนและสืบสานความเชื่อความศรัทธาได้เหมือนเดิม”

ทั้งนี้ PMCU พร้อมดำเนินการย้ายศาลเจ้าแม่ทับทิมไปยังบริเวณอุทยาน 100 ปี จุฬาฯ ตามแผนย้ายศาลเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลืองซึ่งล่วงเลยมากว่าระยะเวลาที่กำหนด PMCU สำหรับคนเฝ้าศาลในระหว่างก่อสร้างศาลใหม่ ทาง PMCU ได้จัดหาที่พักชั่วคราวให้ ส่วนการที่คนเฝ้าศาลอยากขออยู่อาศัยในศาลใหม่นั้น ทาง PMCU ไม่สามารถอนุญาตได้ ซึ่งเรื่องนี้น่าจะยุติได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้ และจะประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจต่อชุมชนและผู้ศรัทธาในองค์เจ้าแม่ต่อไป โดย PMCU จะจัดพื้นที่สักการะชั่วคราว และดำเนินการจัดสร้างอาคารศาลเจ้าแม่ทับทิมแห่งใหม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในต้นปี 2564 สามารถติดตามข่าวสารการย้ายศาลเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลือง ได้ที่ http://www.pmcu.co.th/