xs
xsm
sm
md
lg

วันเดียว 15,000 ต้น!! “นายกฯ ประยุทธ์” นำทีมปลูกป่า 68 ไร่ เพิ่มพื้นที่ป่าประเทศไทย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เปิด “โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563" ณ อุทยานแห่งชาติ น้ำตกบัวตอง - น้ำพุเจ็ดสี จ.เชียงใหม่ โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยพลเรือเอกปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยใหญ่จิตอาสาพระราชทาน พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด พร้อมจิตอาสาจากทุกหมู่เหล่า


ภาพ - “โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563” ณ อุทยานแห่งชาติ น้ำตกบัวตอง - น้ำพุเจ็ดสี จ.เชียงใหม่"


ภาพ - “โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563” ณ อุทยานแห่งชาติ น้ำตกบัวตอง - น้ำพุเจ็ดสี จ.เชียงใหม่"



ภาพ - โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่าฯ
ศูนย์อำนวยใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า เพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด การฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ อำนวยประโยชน์ด้านทรัพยากรน้ำให้ได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกร ให้คนอยู่ร่วมกับป่าไม้ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน

ภาพ - โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่าฯ
โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการเปิดงาน มีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ประธานได้นำคณะรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด จิตอาสา และผู้ร่วมงาน ร่วมกันปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ พื้นที่ 68 ไร่ จำนวน 15,000 ต้น ซึ่งมีการจัดกิจกรรมพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ และกิจกรรมนำกล้วยไม้เข้าสู่ป่า สร้างฝายชะลอน้ำ โป่งเทียม ในส่วนของกรมป่าไม้ มีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน

เครดิตภาพ-กรมป่าไม้