xs
xsm
sm
md
lg

TGO ผนึกภาคี จัดกิจกรรมแข่งขัน “Low Carbon Contest: VLOG – the Journey”สร้างสรรค์การท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์TGO ร่วมกับภาคี จัดกิจกรรมการแข่งขัน “Low Carbon Contest: VLOG – the Journey” สร้างสรรค์การท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

จากงานวิจัยของ Nature Climate Change เผยแพร่เมื่อเดือนพฤษภาคม 2018 ระบุว่า การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาพรวม ทั้งการเดินทาง ชอปปิ้ง อาหาร มีตัวเลขสูงถึง 4.5 กิกาตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี หรือคิดเป็น 8 เปอร์เซ็นต์ของการปล่อยทั้งหมด

นอกจากนี้ ในรายงานของ CNN ยังระบุว่าตัวเลขดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นถึงสามเท่าจากที่เคยประมาณการณ์ไว้ โดยที่ผ่านมามีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นถึง 4 เท่า ในระหว่างปี 2009-2013 ที่ผ่านมา แปลว่าถ้าหากเราไม่หยุด หรือเปลี่ยนวิธีการท่องเที่ยวของเราเสียแต่ตอนนี้ คาร์บอนฟุตพรินท์หรือปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เราปล่อยออกมาจะเพิ่มจํานวนมากขึ้น และทําร้ายโลกของเรามากขึ้นเรื่อยๆ

เมื่อเรายังจําเป็นต้องเดินทางอยู่ เราจะสามารถปรับเปลี่ยนเป็นนักเดินทางที่โลว์คาร์บอนได้อย่างไร จึงนำมาสู่โครงการประกวด "Low Carbon Contest : Vlog-The Journey"

งานแถลงข่าวในหัวข้อ “กิจกรรมการประกวดแข่งขัน ‘Low Carbon Contest: VLOG - the Journey’”
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ ทส. โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO จัดงานแถลงข่าวในหัวข้อ “กิจกรรมการประกวดแข่งขัน ‘Low Carbon Contest: VLOG - the Journey’”

โดยมี นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นผู้แถลงข่าว นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ วุฒิสมาชิก อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวนำ ในหัวข้อ “ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ” พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีร่วมจัด ได้แก่ กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย กล่าวถึงแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ โดยมี ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ TGO และ ทส. พร้อมด้วยสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ ห้อง ๑๐๑ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมการประกวดแข่งขัน “Low Carbon Contest: VLOG - the Journey” มีวัตถุประสงค์เพื่อดึงการมีส่วนร่วมของประชาชนนำเสนอการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้เป็น Advocator/Influencer ที่สามารถโน้มน้าวใจให้ผู้ชมตระหนักถึงการมีส่วนร่วมลดโลกร้อนผ่านช่องทางสื่อสังคม

ทั้งนี้ TGO เปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันทุกเพศทุกวัย แบบทีมหรือแบบเดี่ยว แข่งสร้างสรรค์ Vlog ท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ความยาวไม่เกิน ๓๐ นาที สามารถใช้คลิปวิดีโอท่องเที่ยวที่เคยถ่ายหรือเคยเผยแพร่มาแล้ว แต่ยังไม่เคยส่งประกวดในโครงการอื่นมาก่อน สามารถส่งเข้าประกวดในครั้งนี้ได้ เพื่อชิงรางวัลมูลค่ารวม ๒๑๐,๐๐๐ บาท และผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านจะได้รับบัตรประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติมูลค่าไม่เกินกว่า ๒,๐๐๐ บาท จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกิฟต์เซตจาก บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ อบก. https://bit.ly/3iC4bQh หรือดาวน์โหลดเอกสารกิจกรรม โปสเตอร์ แบนเนอร์ เฟซบุ๊กคอนเทนต์ซีรีย์ ได้ที่ https://bit.ly/2O3d9HU