xs
xsm
sm
md
lg

จุฬาฯ ขึ้นแท่นมหาวิทยาลัย Top 100 ของโลกเป็นปีแรก ประกาศเดินหน้าสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงาน “อธิการบดีชวนสื่อจิบน้ำชายามบ่าย” เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ เรือนจุฬานฤมิต โดย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีจุฬาฯ แสดงวิสัยทัศน์เรื่อง “นวัตกรรมจุฬาฯ เพื่อสังคม” และกล่าวถึงความภาคภูมิใจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ 96 ของโลกในด้านมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านวิชาการ (Academic Reputation)

เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดย QS World University Rankings 2021 ที่ประกาศผลเมื่อวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 มีสถาบันอุดมศึกษาร่วมการจัดอันดับ 1,604 แห่งจากทั่วโลก และอันดับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในครั้งนี้ถือเป็นอันดับที่ดีที่สุดที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทยเคยได้รับการจัดอันดับที่ผ่านมา

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดย QS World University Rankings 2021 พิจารณาจากตัวชี้วัด 6 ด้าน ประกอบด้วยความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ (40%) การเป็นที่ยอมรับจากนายจ้าง (10%) สัดส่วนของอาจารย์ต่อนิสิต (20%) ผลงานวิชาการต่ออาจารย์ (20%) สัดส่วนของอาจารย์ชาวต่างชาติ (5%) และสัดส่วนของนิสิตชาวต่างชาติ (5%) ซึ่งความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ (Academic Reputation) เป็นตัวชี้วัดสำคัญในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS สะท้อนความเชื่อมั่นผ่านการแสดงความคิดเห็นจากตัวแทนนักวิชาการ ผู้ประกอบการ และสถาบันการศึกษากว่า 100,000 คนทั่วโลก


ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีจุฬาฯ กล่าวว่า จุฬาฯ ภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนของคนไทยขึ้นสู่ Top 100 ของโลกด้านชื่อเสียงทางวิชาการซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีสัดส่วนต่อการจัดอันดับมากที่สุด นอกจากนี้จุฬาฯ ยังครองอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยไทยเป็นปีที่ 12 ติดต่อกัน และอยู่ในอันดับที่ 46 ของมหาวิทยาลัยระดับเอเชีย โดยปีนี้จุฬาฯ ได้รับการจัดอันดับดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากปีที่แล้วถึง 39 อันดับ ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิชาการอย่างไม่หยุดนิ่งโดยประชาคมจุฬาฯ เพื่อพัฒนาคนไปพร้อมกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่จะช่วยนำพาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลาง ทำให้วันนี้ จุฬาฯ เป็นต้นแบบมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม ซึ่ง 3 แกนหลักที่จุฬาฯ มุ่งผลักดันพัฒนาให้ถึงขีดสุด คือ คน นวัตกรรม และความยั่งยืนทางสังคม

การพัฒนาคน (Building human capital) เพราะ “คน” คือ ปัจจัยสำคัญที่สุดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ จุฬาฯ จึงเสริมสร้างและพัฒนาบัณฑิตทุกคน (Educating future leader) ให้มีคุณสมบัติพร้อมเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของประเทศและโลก บัณฑิตจุฬาฯ จะต้องมีความสามารถด้านวิชาการ มีทักษะทันสมัยของศตวรรษที่ 21 มีจิตสาธารณะ และมีความเป็นผู้นำ

การสร้างสรรค์นวัตกรรม (Boosting innovations and knowledge) นวัตกรรมของจุฬาฯ จะไม่เป็นเพียงแค่สิ่งประดิษฐ์ในห้องเรียน แต่นวัตกรรมของจุฬาฯ จะต้องนำไปใช้ประโยชน์ได้ แก้ปัญหาจริง เป็นที่นิยมของผู้ใช้งาน และที่สำคัญคือ ขายได้ หรือมีมูลค่าเชิงพาณิชย์ด้วย ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมของจุฬาฯ เช่น การพัฒนาต้นแบบ “วัคซีน COVID-19” โดยทดลองในลิงเป็นแห่งแรกในประเทศไทย จุฬาฯ ผนึกกำลังพันธมิตรเปิดตัว “ปัตตานีโมเดล” ด้วยการปูพรมตรวจภูมิคุ้มกันก่อนคลายล็อกดาวน์ให้ชาวปัตตานีนับหมื่นรายด้วยชุดตรวจว่องไว “Chula Baiya Strip Test” จุฬาฯ สร้างรากฐานนวัตกรไทยด้วยการเปิดพื้นที่การเรียนรู้สร้างสรรค์ SID หรือ Siam Innovation Districtให้เป็นศูนย์รวมการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมของประเทศ และเป็นพื้นที่สำหรับการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ และขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าได้อย่างแท้จริง

ในแง่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน (Brightening and leading glocal society) จุฬาฯ กำหนดให้ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) เป็นหลักคิดในการดำเนินนโยบายของมหาวิทยาลัยตลอด 3-4 ปีที่ผ่านมา เราไม่เพียงยกระดับการบริหารงานมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลเท่านั้น แต่จุฬาฯ ยังมองไกลถึงคุณภาพชีวิตของประชาคมจุฬาฯ ชุมชนโดยรวม รวมไปถึงคนรุ่นลูกรุ่นหลานอีกด้วย โดยจุฬาฯ ได้เริ่มต้นการพัฒนาอย่างยั่นยืนด้วยการจัดการสิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภค และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และได้ขยายขอบเขตการทำงานไปสู่การยกระดับงานวิจัยให้สอดคล้องกับหลัก SDGs อีกทั้งยังทำงานในเชิงโครงสร้างนโยบายของมหาวิทยาลัยด้วย โดยเฉพาะในด้านเมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน (SDG 11) มหาวิทยาลัยได้มอบอุทยาน 100 ปี จุฬาฯ เพื่อเป็นปอดกลางกรุงแก่ชุมชน อีกทั้งยังปลูกจิตสำนึกด้านการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (SDG 12) ให้เกิดขึ้นในหัวใจของประชาคมจุฬาฯ ทุกคน ผ่านโครงการ Chula Zero Waste ซึ่งผลการรณรงค์ตลอด 3 ปีที่ผ่านมาสามารถช่วยลดการเกิดขยะไปแล้วกว่า 100 ตัน

“คณาจารย์นักวิจัยจุฬาฯ ได้สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ ที่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาของประเทศ สร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสถานการณ์วิกฤตจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) นวัตกรรมต่างๆ ล้วนเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ตอบสนองบทบาทของจุฬาฯ ในการเป็นต้นแบบมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม” อธิการบดีจุฬาฯ กล่าวในที่สุด

จุฬาฯ ยังเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวในอันดับที่ 3 ของมหาวิทยาลัยไทย และอยู่ในอันดับที่ 84 ของโลก โดยได้คะแนนเป็นอันดับ 1 ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ด้านการจัดการพลังงาน ด้านการจัดการขยะ และด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ซึ่งเป็นผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของโลก หรือ UI Green Metric World University Ranking 2019