xs
xsm
sm
md
lg

ทำไม “Green Innovation&SD” จึงได้รางวัลสื่อสารมวลชนส่งเสริมสิ่งแวดล้อมดีเด่น?

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ก้าวสู่ช่วงต้นปี 2020 อย่างสง่างาม สำหรับ “Green Innovation&SD” สื่อที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงเป็นที่จับตามองของคณะกรรมการผู้ตัดสิน จนได้รับรางวัลคนดีประเทศไทย สาขาสื่อสารมวลชน ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมดีเด่น
งานมอบรางวัลคนดีประเทศไทย ประจำปี 2562 มูลนิธิคนดี(ประเทศไทย) ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้จัดงาน จัดขึ้นเป็นปีที่ 11 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ อาคาร ซีพี ทาวเวอร์ ถนนสีลม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมาธิการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในการมอบรางวัล
วัตถุประสงค์ของงานนี้ เพื่อยกย่องผู้ทำคุณงามความดีและเสียสละต่อส่วนรวม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมในมิติต่างๆ โดยเฉพาะปัจจุบัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบในการดำเนินชีวิตอย่างมากและอาจจะเป็นมรดกตกทอดไปสู่ลูกหลานในอนาคต หากไม่ได้รับการแก้ไข ดังนั้น ในปีนี้ นอกจากจะมอบรางวัลคนดีประเทศไทย จึงได้เพิ่มรางวัลคนดีประเทศไทย สาขาศิลปิน-ดารา ส่งเสิรมสิ่งแวดล้อมดีเด่น และรางวัลคนดีประเทศไทย สาขาสื่อสารมวลชน ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมดีเด่นที่เป็นแบบอย่างการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม และเพื่อกระตุ้นให้มีการตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบในขั้นวิกฤติต่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันหลายภูมิภาคของโลก

ด้านนายสุวิทย์ กิ่งแก้ว ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ปัจจุบันได้เห็นภาพความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ตระหนักและให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกันอย่างจริงจัง
สำหรับรางวัลคนดีประเทศไทย มีรวมทั้งสิ้น 24 รางวัล โดยเป็นรางวัลคนดีประเทศไทยมี 2 รางวัล ได้แก่ คุณทองพูล บัวศรี หรือครูจิ๋ว “ครูข้างถนน”ผู้เป็นฮีโร่ของเด็กเร่ร่อน กว่า 30 ปีที่ทุ่มเทผลักดันโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กกลุ่มนี้ และ คุณอนุ สุขสมอรรถ อาสากู้ภัยมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง จุดวังน้อย ที่ได้ลงไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี จนติดเชื้อรา ทำให้ติดเชื้อกระเพาะอาหารลามไปถึงปอดจนเสียชีวิต
ขณะที่รางวัลคนดีประเทศไทยสาขาศิลปิน-ดารา ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมดีเด่น 3 รางวัล ได้แก่ อเล็กซานเดอร์ ไซม่อน เรนเดลล์ (อเล็กซ์), ภาคิน คำวิลัยศักดิ์(โตโน่)และพิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร (ท็อป)
ส่วนรางวัลคนดีประเทศไทย สาขาสื่อสารมวลชน ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมดีเด่นอีก 19 รางวัล
ทั้งนี้ Green Innovation&SD สื่อในเครือผู้จัดการ เป็นสื่อที่มีชื่อขึ้นรับรางวัลคนดีประเทศไทย สาขาสื่อสารมวลชนส่งเสริมสิ่งแวดล้อมดีเด่น ซึ่งริเริ่มมาจากแนวคิดของ ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งบรรณาธิการอำนวยการ เล็งเห็นว่า ยุคปัจจุบันกระแสโลกให้ความสำคัญกับเรื่องของการ “รักษ์โลก” ธุรกิจชั้นนำต่างปรับกลยุทธ์การบริหารและการผลิตสินค้าหรือบริการ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการดำเนินโครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสังคมและฟื้นฟูสภาพธรรมชาติ องค์กรธุรกิจต่างๆที่นอกจากบริหารกิจการให้ เก่ง+ดี+มีกำไรแล้ว ก็ต้องตระหนักถึงการทำธุรกิจที่มีคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วย จิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ CSR จึงเป็นรากแก้วของค่านิยมที่ต้องมีทั้ง CSR -in-process : การทำตามหลักธรรมาภิบาล คือ ความถูกต้อง เป็นธรรม เป็นความรับผิดชอบภายในกระบวนการธุรกิจ ขณะที่มี CSR-after-process : ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งอยู่นอกเหนือกระบวนการธุรกิจ
ทั้งหมดนี้ เรียกได้ว่าเป็นปัจจัยของกระบวนการการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development : SD) มุ่งไปสู่เป้าหมายปลายทางอย่างความยั่งยืน (Sustainability) โดยปัจจุบัน กระแสโลก ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ได้พัฒนาไปในแนวทางการสร้างคุณค่า (Value) และการสร้างผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง (Impact) ซึ่งขับเคลื่อนกิจการด้วยปัจจัย 3 มิติ หรือ ESG ได้แก่ การส่งเสริมสิ่งแวดล้อม (Environmental) การสร้างคุณค่าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสังคม (Social) และการทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Governance)
การนำเสนอเนื้อหาของหมวดข่าว Green Innovation&SD เจาะลึกประเด็นในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Green Bussiness(ธุรกิจอุตสาหกรรมรักษ์โลก) รายงานข่าวสารและความเคลื่อนไหวใหม่ๆ ในวงการธุรกิจไทยที่มีแนวคิดหรือนวัตกรรมประหยัดพลังงาน เช่น Green Project (โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม) ที่สร้างสรรค์มุ่งสร้างคุณค่าต่อสังคม หรือจะเป็น Green Products (ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก) อันเป็นเรื่องราวที่แสดงจุดเด่นของกระบวนการผลิตของสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และท้ายที่สุด คือ CSR (การรับผิดชอบต่อสังคม) ถอดบทเรียนและอิงทฤษฎีผ่านการทำกิจกรรม CSR ขององค์กรธุรกิจชั้นนำ
นอกจากนี้ ยังมีบทความเสนอแนวคิดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของสหประชาชาติ (SDGs) คือ คอลัมน์ SDGs Smart life ที่ส่งเสริมการดำเนินชีวิตและผลิตงานที่ฉลาดและมีคุณค่าต่อโลก
หมวด Green Innovation&SD จะนำเสนอผ่านทางหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ทุกต้นเดือนและกลางเดือน รวมไปถึงช่องทาง MRG Online และ Page Facebook : Green&SD Impact ที่พร้อมจะอัปเดตข่าวสารหรือเรื่องราวรักษ์โลก ให้ผู้บริโภคสื่อยุคนี้ได้รับทราบตลอดทุกเวลา (แล้วอย่าลืมกดติดตามเพจเพื่อรับข้อมูลข่าวสารดีๆจาก Green&SD Impact ด้วยนะ!!)


กำลังโหลดความคิดเห็น...