xs
xsm
sm
md
lg

มาแล้ว! “ฟ้าใส” หอฟอกอากาศขนาดยักษ์ จาก RISC โดย MQDC รับมือวิกฤตฝุ่น PM2.5 ครั้งใหม่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์แม้ระดับความรุนแรงของฝุ่น PM2.5 ในกรุงเทพฯ ปีนี้จะน้อยกว่าปีก่อน แต่การเผชิญกับมลพิษต่างๆ จากสิ่งแวดล้อม ทำให้ผู้คนในวันนี้โดยเฉพาะคนเมืองที่ต้องใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบในสภาพแวดล้อมที่เลือกไม่ได้มากนักมีคุณภาพชีวิตแย่ลง ดังนั้น การหาวิธีช่วยลดปัญหามลพิษโดยเฉพาะ“มลพิษทางอากาศ”ย่อมช่วยให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน และ“อากาศบริสุทธิ์”ย่อมเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Research & Innovation for Sustainability Center-RISC) โดย MQDC และหัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า RISC โดยบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) เปิดตัวต้นแบบหอฟอกอากาศอัตโนมัติแบบไฮบริด (Hybrid Air Purifier Tower) เป็นหอฟอกอากาศระดับเมือง ภายใต้ชื่อ “ฟ้าใส”

หอฟอกอากาศฯ สามารถฟอกอากาศบริสุทธิ์ได้ในอัตราสูงสุด 120,000 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง โดยระบบอัจฉริยะจะควบคุมการทำงานของมอเตอร์ใบพัดให้สอดคล้องกับความเข้มข้นของฝุ่นละออง จนระดับความเข้มข้น PM2.5 ลดลงถึงเกณฑ์ปกติ หอฟอกอากาศฯ ทำงานด้วยการใช้ใบพัดความเร็วสูงดึงอากาศเข้าไปในระบบ และแยกฝุ่นขนาดใหญ่-เล็กด้วยความเร็วลม และปล่อยละอองน้ำเพื่อดักจับฝุ่น 3 ชั้น ต่อเนื่องด้วยระบบ Jet Venturi Scrubber ระบบทั้งหมดใช้น้ำ 70 ลิตร และใช้พลังงานจากแผงโซล่าร์เซลล์ ขนาด 3,850 วัตต์ ร่วมกับระบบแบตเตอรี่ จึงช่วยลดการพึ่งพาแหล่งพลังงานไฟฟ้าจากภายนอก


หอฟอกอากาศฯ เป็นการคิดและพัฒนาร่วมกันระหว่าง RISC กับบริษัท เนสเทค ประเทศไทย จำกัด (NESTECH) ติดตั้งอยู่ที่โครงการ 101 True Digital Park ตลอดทั้งปี 2563 เพื่อฟอกอากาศ และเก็บข้อมูลสภาพอากาศ รวมทั้งการทำงานของระบบและตัวเครื่องเชิงลึกตลอดปี โดยมีแผนจะพัฒนาต่อยอดเครื่องฟอกอากาศระดับเมืองรุ่นต่อไปให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ด้วยงบประมาณกว่า 10 ล้านบาท

เมื่อเร็วๆ นี้ RISC ได้นำเครื่องฟอกอากาศแบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Air Purifier) ใช้เทคโนโลยีการตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต ด้วยการปล่อยประจุบวกให้ไปจับกับฝุ่นละอองแล้วดูดเข้าไปติดที่ระนาบที่มีขั้วตรงข้าม สามารถช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 โดยผ่านแผ่นกรองที่สามารถถอดออกมาล้างทำความสะอาดได้ อากาศที่ออกมาจึงเป็นอากาศสะอาด มีการติดตั้งจำนวน 4 เครื่อง สามารถฟอกอากาศบริสุทธิ์ได้ในอัตราสูงสุด 5,000 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ที่บริเวณลานกิจกรรมลานระหว่างศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่และสยามเซ็นเตอร์ จนถึงสิ้นปี 2562 จากนั้นจึงย้ายไปติดตั้งบริเวณสกายวอล์กสี่แยกปทุมวัน และจะติดตั้งเพิ่มอีก 2 เครื่อง เป็นจำนวนรวม 6 เครื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอัตราการฟอกอากาศบริสุทธิ์ได้สูงสุด 9,000 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 โดยมีการเก็บตัวอย่างฝุ่นและข้อมูลต่างๆ เพื่อนำไปช่วยลดหรือแก้ปัญหาฝุ่นและมลภาวะทางอากาศให้ได้ดีขึ้นต่อไป

วิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) กล่าวว่า MQDC ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผ่าน RISC ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้ จากงานวิจัย MQDC ไม่จำกัดการใช้เฉพาะแค่ภายในองค์กรเท่านั้น แต่มีเป้าหมายสูงสุดคือ การเผยแพร่องค์ความรู้และสร้างประโยชน์สู่สาธารณชนเป็นวงกว้าง ตามกลยุทธ์ ‘for all well-being’ หรือสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนให้กับทุกสรรพสิ่งบนโลก การติดตั้งหอฟอกอากาศระดับเมือง เป็นความตั้งใจให้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคน ซึ่งไม่ใช่เพียงเฉพาะลูกบ้านของโครงการ MQDC เท่านั้น แต่ยังเป็นการคิดเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชนในระดับเมืองอย่างเป็นรูปธรรม


“วิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์” (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) และ “รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต” (กลาง) หัวหน้าคณะที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Research & Innovation for Sustainability Center-RISC) โดย MQDC และหัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย "ไกรพิชิต เมืองวงษ์" (ซ้าย) ผู้บริหาร บริษัท เนสเทค ประเทศไทย จำกัด (NESTECH) และประธานกลุ่มจิตอาสาเพื่อการจัดการภัยพิบัติ (ERIG) ร่วมเปิดตัวต้นแบบหอฟอกอากาศอัตโนมัติแบบไฮบริด (Hybrid Air Purifier Tower) ติดตั้งที่โครงการ 101 True Digital Park


กำลังโหลดความคิดเห็น