xs
xsm
sm
md
lg

เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาฯ ทรงเปิดอาคาร “อุทยานเรียนรู้ ป๋วย 100 ปี”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเสด็จเปิดแผรคลุมป้ายอาคารอุทยานเรียนรู้ ป๋วย 100 ปี
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาฯ เสด็จทรงเปิด“อาคารอุทยานเรียนรู้ ป๋วย 100 ปี” ผลงานสถาปัตยกรรมที่สวยงามโดดเด่น สร้างขึ้นเพื่อบริการประชาชนและเรียนรู้การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในการจัดทำผังแม่บทครั้งใหม่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตในปี 2557 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้กำหนดให้พื้นที่ที่เคยเป็นเอเชี่ยนเกมส์ปาร์ค ซึ่งมีพื้นที่ 80 ไร่ด้านถนนพหลโยธิน ที่อยู่ตรงกลางระหว่างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ และศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์เป็นพื้นที่สีเขียวและเป็นสวนสาธารณะสำหรับประชาชนและโดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้กำหนดให้ “เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ”(Sustainable Development Goals-SDGs) เป็นเป้าหมายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาตั้งแต่ปี 2559

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืน รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ดังนั้น ในวาระที่ศาสตราจารย์ป๋วย อึ้งภากรณ์ มีชาตะกาลครบ 100 ปี และรับการยกย่องจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ในปีพ. ศ. 2558 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้วางแผนที่จะทำพื้นที่ตรงนี้ให้เป็น “สวนป๋วย” สวนสาธารณะเพื่อประชาชน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ใหญ่ให้ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสาเหตุของโลกร้อน ซึ่งจะเป็นการลงมือแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนข้อที่ 13 (SDG 13: Climate Action)

โดยได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่จะเป็นอาคารเพื่อการบริการประชาชนและเพื่อการเรียนรู้ในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีชื่อว่า “อาคารอุทยานเรียนรู้ ป๋วย 100 ปี” ซึ่งได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยและเปิดในวันที่ 10 ธันวาคม 2562 โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคาร และจากนั้นจะเริ่มดำเนินการสร้างพื้นที่ที่เป็นสวนสาธารณะในปี 2563 ต่อไป

บรรยกาศโครงการอุทยานเรียนรู้ ป๋วย 100 ปี
อาคารอุทยานเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มีลักษณะโดดเด่นที่สุดคือรูปทรงที่มีลักษณะเป็นเนินเขาตามความหมายของ “ป๋วย” ที่แปลว่า“ พูนดิน” โดยมีหลังคาเป็นพื้นที่สีเขียว ที่จะใช้เป็นสวนสาธารณะและสวนผักออร์แกนิคลอยฟ้าเพื่อส่งให้กับโรงอาหารของอาคารนี้ และจะทำให้สวนผักออร์แกนนิกที่หลังคาอาคารนี้เป็นสวนผักออร์แกนนิกบนหลังคาอาคารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และโรงอาหารของอาคารอุทยานเรียนรู้ป๋วย 100 ปีจะเป็นโรงอาหารแห่งแรกในมหาวิทยาลัยของประเทศไทยที่เป็นโรงอาหารสุขภาพและปลอดสารพิษ

ทั้งนี้ มิใช่เพื่อสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากรของประชาคมธรรมศาสตร์ แต่เพื่อขับเคลื่อนเกษตรกรรมอินทรีย์ของประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะเปิดให้บุคลากรและนักศึกษาเป็นผู้ปลูก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่มีรายได้น้อย ได้แก่ แม่บ้าน พนักงานรักษาความปลอดภัย คนสวน หรือบุคลากรที่อยากเป็นเกษตรกรสมัครเล่น หรือนักศึกษาที่ต้องหารายได้เพิ่มเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งเป็นเป้าหมายข้อที่ 10 ของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย (SDG 10: Reduced Inequalities)

อาคารอุทยานเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มีพื้นที่กว่า 53,000 ตารางเมตร มีความสูงเท่ากับตึก 4ชั้น จะประกอบด้วย ห้องสมุดประชาชน ห้องสำหรับจัดประชุมและสัมมนา พื้นที่ Co-Working Space ห้องจัดนิทรรศการและจัดแสดงงานคอนเสิร์ตฮอลล์ขนาด 630 ที่นั่ง โรงอาหารออร์แกนิก ร้านสะดวกซื้อที่ไม่มีขยะ และพื้นที่ให้บริการประชาชนในเรื่องการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปี 2563

อาคารอุทยานเรียนรู้ 100 ปี ออกแบบโดย ธีรพล นิยม ศิลปินแห่งชาติด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลังคาอาคารที่เป็นสวนสาธารณะและสวนผักออร์แกนิกลอยฟ้าออกแบบโดย กชกร วรอาคม หนึ่งในสามคนไทยที่ได้รับเลือกจากนิตยสาร Time ให้เป็น Time 100 Next หรือผู้ที่จะมีบทบาทสำคัญอย่างมากในอนาคต จำนวน 100 คน และได้รับเลือกให้ออกแบบ “สวนป๋วย” อีกด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...