xs
xsm
sm
md
lg

ไอวีแอล คว้ารางวัลหุ้นยั่งยืน สาขาอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ต่อเนื่องปีที่ 5

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล ผู้นำด้านเคมีภัณฑ์ระดับโลก เข้ารับรางวัลหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2562 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 (ตั้งแต่ปี 2558-2562) โดยหุ้นยั่งยืนของไอวีแอลจัดอยู่ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท
รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไอวีแอลในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) และเน้นย้ำการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนของบริษัทฯ อาทิ การส่งเสริมและพัฒนาการรีไซเคิล PET การลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์​ การใช้พลังงานทดแทน การพัฒนาทุนมนุษย์ ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนที่สมบูรณ์ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีสำหรับสังคม
นอกจากนี้ บริษัทยังมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก โดยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการทางธุรกิจ ตลอดจนการเปิดเผยนโยบายและการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจลงทุนให้สอดคล้องกับแนวทางการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Investment) ต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น