xs
xsm
sm
md
lg

รุกเปิดสถานีวิจัยสัตว์ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ หวั่นปัจจัยเสี่ยงกระทบแหล่งมรดกโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ลงพื้นที่ติดตามการจัดการพื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ พร้อมเปิดสถานีวิจัยสัตว์ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ อธิบดีกรมอุทยานฯ เผยมีหลายปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในสถานภาพมรดกโลก

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า พื้นที่ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ มีบทบาทสำคัญต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก เป็นแหล่งรวมระบบนิเวศตามธรรมชาติอันหลากหลาย ทั้งป่าดิบชื้น ป่าดงดิบเขา ป่าดิบแล้ง ไปจนถึงป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง ตลอดจนสัตว์ป่าที่หายากและใกล้สูญพันธุ์หลายชนิด เช่น เสือโคร่ง ช้างป่า กระทิง วัวแดง จากความสำคัญของผืนป่าแห่งนี้ จึงได้รับการขึ้นบัญชีเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติจากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 29 เมื่อปี พ.ศ.2548 ที่เมืองเดอร์บัน ประเทศแอฟริกาใต้

แต่เนื่องจากสถานภาพอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกกลุ่มดงพญาเย็น-เขาใหญ่ มีหลายปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในสถานภาพมรดกโลก เช่น กรณีการตัดไม้ทำลายป่า การล่าสัตว์ การขยายถนนและการก่อสร้างอุโมงค์เชื่อมผืนป่าของถนน 304 ระหว่างอุทยานแห่งชาติทับลานและเขาใหญ่ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดตั้งสถานีวิจัยสัตว์ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ขึ้น เพื่อติดตาม ประเมินผล ศึกษาสถานภาพของประชากรสัตว์ป่า และระบบนิเวศด้านต่างๆ ในพื้นที่ ให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง มีการวิจัย ทดลอง ค้นคว้า และสามารถติดตามนำมาประเมินผลในระยะยาวได้ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาวิชาการด้านสัตว์ป่า เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดการและอนุรักษ์สัตว์ป่าได้อย่างถูกต้องและยั่งยืน ซึ่งการดำเนินการอย่างเป็นระบบนี้ จะช่วยให้รักษาผืนป่ามรดกโลกที่เป็นฐานที่มั่นทางธรรมชาติที่สำคัญของประเทศไทย และยังเป็นหนึ่งในต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับผืนป่าอื่นๆด้วย

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เป็นประธานในพิธีเปิดสถานีวิจัยสัตว์ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ จ.ปราจีนบุรี และติดตามการดำเนินงานด้านการจัดการพื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ โดยได้รับฟังการบรรยายงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ปราบปรามเชิงรุก ด้วยการใช้ระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Pastrol) และการใช้กล้องบันทึกภาพแบบเรียลไทม์ระบบ NCAPS (เอน-เคปส์) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ในการช่วยงานป้องกันการบุกรุกป่าและล่าสัตว์ป่า จากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลาน

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร นำโดยนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ นางสาวกาญจนา นิตยะ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า นายทรงธรรม สุขสว่าง ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) นายฐากร ล้อมศตพร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) นายประวัติศาสตร์ จันทร์เทพ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน นายครรชิต ศรีนพวรรณ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นายศุภกิจ วินิตพรสวรรค์ หัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ร่วมให้ข้อมูลและให้การต้อนรับ ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน จ.ปราจีนบุรี


กำลังโหลดความคิดเห็น...