xs
xsm
sm
md
lg

กระทรวงพลังงาน ผนึก 3 การไฟฟ้า เร่งสร้างเครือข่ายเยาวชนทั่วประเทศอนุรักษ์พลังงาน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านความรับผิดชอบต่อสังคมระหว่าง 3 การไฟฟ้า โดยมี อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) สุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สมชาย  โรจน์รุ่งวศินกุล ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธีเปิดตัวโครงการ และมอบทุนสนับสนุนให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
กระทรวงพลังงาน ผนึกกำลัง 3 การไฟฟ้า เปิดตัวโครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายให้ความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานไฟฟ้าใน 89 โรงเรียน 77 จังหวัดทั่วประเทศ
พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พลังงาน กล่าวว่า โครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน เป็นโครงการภายใต้บันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ระหว่าง กฟผ. กฟน. และ กฟภ. เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 89 พรรษา ในปี 2559 จึงกำหนดจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านพลังงานกับครูและนักเรียนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 89 โรงเรียน ในพื้นที่ 77 จังหวัด ซึ่งกระทรวงพลังงาน โดย สนพ. ได้ร่วมกับการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง บูรณาการกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชนด้านการอนุรักษ์พลังงาน ระหว่างปี 2558-2560 ซึ่งถือเป็นก้าวย่างที่สำคัญของแวดวงพลังงานไฟฟ้าไทยในการพัฒนาองค์ความรู้ของเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติให้เกิดการเรียนรู้ และเข้าใจการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
“โครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงานแสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของคนในวงการพลังงานไฟฟ้า ในการร่วมปลูกจิตสำนึกการประหยัดพลังงานให้แก่เยาวชน และสร้างเยาวชนให้เป็นเครือข่ายการอนุรักษ์พลังงานสู่ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนในระยะยาว ซึ่งจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่าและปลอดภัย กระทรวงพลังงานพร้อมที่จะขับเคลื่อนโครงการที่ดีเช่นนี้ไปข้างหน้า เคียงคู่กับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และประชาชน ต่อไป” รมว.พลังงาน กล่าว


ด้าน ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กล่าวว่า โครงการนี้ มุ่งเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบพลังงานไฟฟ้าแก่เยาวชนและประชาชน ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนเข้าใจและร่วมมือในการพัฒนาและจัดหาพลังงานไฟฟ้าของรัฐบาล ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาและจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศในอนาคต สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงาน ด้านการจัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการ การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมด้านพลังงานอย่างกว้างขวาง

ทั้งนี้ โครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงานมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของ 3 การไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้ามาสู่บ้านได้อย่างไร วิธีคิดค่าไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย เป็นต้น หลังจากได้รับความรู้ด้านพลังงานครบถ้วนแล้ว แต่ละโรงเรียนจะส่งโครงงานการประหยัดพลังงานเข้ามานำเสนอ ซึ่งคาดว่าทั้ง 89 โรงเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานมากขึ้น และต่อยอดเป็นเครือข่ายอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า เผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าแก่คนรอบข้างต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...