xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ป่วยโควิด-19 ต้องทำตามนี้ หากเข้าพักในโรงพยาบาลสนาม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ช่วงนี้อาจจะเรียกได้ว่า สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ถึงขั้นที่หนักหนาพอสมควรเลยก็ว่าได้ ซึ่งถ้าหลายๆ คน เกิดมีเชื้อโรคดังกล่าวในร่างกาย แต่ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไง เรื่องนี้ ‘รองศาสตราจารย์นายแพทย์ฉันชาย สิทธิพันธุ์’ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และ อาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคทางการหายใจและภาวะวิกฤตทางการหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว ดังนี้

1.ทำการจัดเตรียมอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวมาเอง เช่น ช้อนส้อม แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ยาสระผม ผ้าเช็ดตัว และชุดเสื้อผ้าตามความเหมาะสม (แต่บางโรงพยาบาลสนาม อาจจะมีการเตรียมชุดไว้ให้)
2.สิ่งที่ห้ามนำเข้ามาในที่พัก ได้แก่ อุปกรณ์การเล่นการพนัน, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่,สารเสพติด, อาวุธ และของมีคม
3.ห้ามนำเครื่องดื่มและอาหารทุกชนิดเข้ามาในที่พัก เนื่องจากทางโรงพยาบาลสนามมีการเตรียมอาหารที่เพียงพอให้ครบทั้ง 3 มื้อ การส่งอาหารจากภายนอกนั้น ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละโรงพยาบาล
4.ไม่ควรนำของมีค่าติดตัวมาด้วย
5.ให้พักในสถานที่ตลอดเวลา และไม่ให้ออกจากที่พัก ยกเว้นในบริเวณที่มีการกำหนดไว้ให้
6.ห้ามย้าย สลับ หรือ ทำการแลกเตียง
7.ควรพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อการพักฟื้นร่างกาย
8.ทำการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
9.อาบน้ำและเปลี่ยนชุดใหม่ทุกวัน
10.ทิ้งขยะในที่ที่จัดวางไว้และปิดฝาทุกครั้ง
11.งดทานอาหารร่วมกัน รวมไปถึงการพูดคุยระยะใกล้ชิด หรือจับกลุ่มทำกิจกรรม
12.ร่วมกันรักษาความสะอาด และทำความสะอาดบริเวณที่พัก
13.เมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลงจากเดิม อาทิเช่น มีไข้สูง ไอมากขึ้น หรือ มีอาการเหนื่อย ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทันที


กำลังโหลดความคิดเห็น