xs
xsm
sm
md
lg

ปรับตัวให้ทันยุคโควิด-19 ลักษณะคนเก่งที่องค์กรชอบ / ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ขณะนี้เป็นที่ตระหนักรู้กันพอสมควรว่า สภาวะแวดล้อมของสังคมยุคดิจิทัล ทำให้โลกไม่เหมือนเดิมมาระยะหนึ่งนั้น เมื่อเกิดผลกระทบจากการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ก็ยิ่งเป็นตัวเร่งให้การดำเนินธุรกิจถูกกระทบอย่างฉับพลันและกว้างขวาง

ข่าวการปิดกิจการและการเลิกจ้าง รวมทั้งการลดขนาดกิจการและลดจำนวนพนักงาน จึงเกิดผลตามในวงการที่ทนพิษ “ลูกค้าลด-รายได้หด” ไม่ไหว

สถานการณ์เขย่าโลกที่เชื้อนี้ยังไม่นิ่งและวัคซีนป้องกันยังไม่เสร็จดี ผู้ประกอบการต่างพยายามปรับกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อให้ “อยู่รอด ปลอดภัย”

วิธีคิดแบบเก่า ที่มุ่งทำธุรกิจแบบกอบโกยและสร้าง “ผลพลอยเสีย” ก็เริ่มเปลี่ยน​ไป

คำว่า “ความยั่งยืน”(Sustainability) เริ่มเป็นจุดมุ่งหมายที่ให้ความสำคัญทั้งกิจการรายใหญ่-รายกลาง-รายเล็ก

มีข้อมูลจากบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจระดับโลก รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารสูงสุด (CEO) ทั่วโลก สรุปว่า ช่วงหลังวิกฤตโควิด-19 ผู้นำองค์กรส่วนใหญ่ ประเด็นแรกที่ให้ความสำคัญคือ ต้องการพนักงานที่เป็น “คนเก่ง” และมี “ความดี” คือมีความรับผิดชอบต่อสังคม

นี่จึงคล้ายกับว่าสถานการณ์โควิด-19 ได้สร้าง “ผลพลอยได้” ในการคัดสรรให้คงอยู่แต่กิจการและคนที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบ

มีข้อน่าสังเกตว่าพนักงานที่ถูกเลิกจ้างส่วนใหญ่มักเป็นกลุ่มพนักงานในระดับทั่วไป ไม่มีความโดดเด่นในการทำงาน หรืออยู่ในตำแหน่งงานที่สามารถหาคนมาทำงานแทนได้เพื่อลดต้นทุนขององค์กร

ขณะที่กลุ่มคนทำงานที่เป็นดาวเด่นหรือคนเก่งจะยังรักษาให้อยู่กับองค์กรต่อไป เพื่อให้ช่วยกันนำความรู้ความสามารถมาขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้า

อย่างไรก็ดี มีการคาดการณ์ว่าวิกฤตการลดพนักงานยังมีโอกาสยืดเยื้อไปถึง3 ปีข้างหน้ากว่าที่เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจประเทศไทยจะกลับมาฟื้นตัว แต่รูปแบบการทำงานก็จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งการทำงานแบบ work from home มากขึ้น และการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วขึ้น และพนักงานต้องสามารถสร้างผลงานและแสดงศักยภาพชัดเจนมากกว่าเดิม

จนมีคำกล่าวว่า “ยุคต่อจากนี้ คนเก่งจริงเท่านั้นที่จะอยู่รอด”

“Talented Genius เผยรหัสลับ DNA คนเก่ง เปลี่ยนตนเองสู่ยอดมนุษย์ Hi-Po”จึงเป็นหนังสือที่น่าสนใจและคือคำตอบสำหรับคนทำงานที่พร้อมจะพัฒนาศักยภาพให้เหมาะกับยุคสมัยที่องค์กรต้องการ

นงลักษณ์ ธนรักษ์ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ คือ อดีตซีอีโอบริษัท Headhunterข้ามชาติ ผู้มีประสบการณ์ในการคัดสรรและสัมภาษณ์ผู้บริหารมากว่า 10,000 คน ให้กับองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ประสบการณ์ 20 ปีทำให้รู้ว่า “ลักษณะคนทำงานแบบไหนที่จะก้าวหน้าและเป็นที่ต้องการขององค์กร และจะพัฒนาแบบไหนที่สามารถแปลงกายสู่การเป็น “ยอดมนุษย์ Hi-Po” ที่มีศักยภาพสูง (High Potential)ได้”


Talented Genius เป็นคนที่ใฝ่ก้าวหน้า ใฝ่ดี มีความหมายต่อทีมงานและหน่วยงาน คนแบบนี้จะเป็นคนเก่งที่มีความโดดเด่นเหนือพนักงานทั่วไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้วยประสบการณ์ที่ได้สัมภาษณ์คนมากมาย เพื่อค้นหาลักษณะพิเศษของคนเก่ง ที่เป็นปัจจัยให้ประสบความสำเร็จในการเป็นผู้นำและการบริหารงาน ซึ่งคุณนงลักษณ์กลั่นออกมาเป็น 3 คุณลักษณะ ได้แก่

1.Good Attitude มีทัศนคติที่ดี มีความคิดเชิงบวก ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญทั้งต่อเรื่องชีวิตและการทำงาน

2.Resilience สามารถพลิกฟื้นสู่จุดสมดุล ถ้าล้มลงก็ลุกขึ้นได้ด้วยความยืดหยุ่น สามารถทำงานได้ดีแม้ในภาวะไม่แน่นอนอย่างในสถานการณ์ที่มีผลกระทบหลายด้าน

3.Grit ความทรหดอดทนและเพียรพยายามมีความมุ่งมั่นในเป้าหมาย มีความชอบในสิ่งที่ทำและต้องการทำงานให้สำเร็จ

ขณะเดียวกัน หนังสือเล่มนี้ยังเผยให้เห็นว่า 20 คุณลักษณะของมนุษย์ Hi-Po (High Potential) คือ

1.มีทักษะการเป็นผู้นำ (Leadership Skills)
2.ความสามารถในการรับรู้ (Cognitive Ability) (Intelligence Quotient: IQ)
3.น้อมรับคำติชม (Incorporate Feedback)
4.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำสิ่งต่าง ๆ (Taking Initiative)
5.พัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง (Constant Skill Development)
6.มีความสามารถในการจัดการเวลาและทำงานในภาวะกดดันได้ (Handling Pressure)
7.ทำตนให้เป็นประโยชน์ (Helpful)
8.สามารถทำงานคนเดียวได้ (Work Alone)
9.มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม (Team Workers)
10.มีทักษะในการตั้งคำถาม (Questioning)
11.ความน่าเชื่อถือ (Trustworthy)
12.ความสามารถในการตัดสินใจ (Decision Making)
13.ทักษะในการเป็นหัวหน้างาน (Supervisor)
14.สามารถในการทำงานที่ท้าทาย (Challenging Work and Goals)
15.มีบุคลิกภาพที่เรียบง่าย (Easy-Going Personality)
16.สร้างผลงานอันยอดเยี่ยม (Excellent Performers)
17.มีใจเปิดกว้าง (Open Minded)
18.มีความสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับองค์กร (Interest in the Company)
19.มีแรงบันดาลใจ (Aspirations)
20.มีความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence: EI)

ใครที่มีลักษณะครบทั้ง 20 ข้อนี้ ก็ถือว่าคุณเป็นมนุษย์ Hi-Po แต่หากยังไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวครบทั้ง 20 ข้อนี้ แต่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นมนุษย์ Hi-Po หรือพนักงานที่มีศักยภาพสูงก็สามารถเรียนรู้เพื่อพัฒนาได้ และการไปสู่เส้นทางนี้ต้องทำอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาตนเองนี้จะส่งผลให้คนอื่นมองเห็นความเป็นคนพิเศษในตัวคุณ

ในช่วงท้ายเล่มยังได้พบบทสัมภาษณ์ของคนเก่งระดับสูง5 ท่านที่มาแบ่งปันมุมมองและทัศนคติในการคัดเลือกคนเข้าทำงาน อาทิ ธนา เธียรอัจฉริยะ (โจ้), วุฒิกร เส้า, ดร.ทายาท ศรีปลั่ง, เมธี จารุมณีโรจน์ และอรกานต์ เลาหรัชตนันท์

ผู้บริหารระดับสูงทั้ง 5 มีคุณลักษณะคล้ายกัน คือเป็นยอดมนุษย์ Hi-Poมาก่อนจนกระทั่งเติบโตเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กร เริ่มจากการมีพื้นฐานการศึกษาที่ดี มีความสุขกับการทำงานที่ตัวเองรัก และเต็มที่กับทุกงานที่ทำ

นอกจากนี้ ทุกท่านมีพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่าง (Role Model) ดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 3ของหนังสือ ซึ่งเป็นการตอกย้ำให้เห็นและรับรองทฤษฎีที่ว่าด้วย DNAพื้นฐานของมนุษย์ Hi-Poมีบุคลิกที่เรียบง่าย (Easy-Going Personality) มีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มารยาทงาม พูดจาดี ไม่มีการโอ้อวดถึงความเก่งกาจของตนแม้แต่น้อย

“ทัศนคติที่สำคัญสำหรับคนรุ่นใหม่ในมุมมองของผม ก็คือ การทำงานแบบให้สำเร็จ ไม่ใช่แค่ทำเสร็จ เพราะแสดงถึงความรับผิดชอบต่องานและต่อลูกค้า ไม่ได้จำกัดตัวเองแค่ขอบเขตงาน (Job Scope) ของตนเอง ซึ่งทัศนคติแบบนี้จะมาพร้อมกับความสามารถในการทำงานเป็นทีมด้วย”
ธนา เธียรอัจฉริยะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
(Chief Marketing Officer) ธนาคารไทยพาณิชย์


“ผมเลือกคนที่มีความสามารถ (Talent) ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือ ทัศนคติที่ถูกต้อง มีความกระตือรือร้นในการทำงานเชิงรุก ไม่เพียงแต่ช่วยทีมของคุณเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ทีมอื่นๆ และทุกคนในองค์กรประสบความสำเร็จได้ด้วย”
วุฒิกร เส้ง
Partner, Solution Lead
Facebook


“การเลือกคนที่เป็น Talent ผมให้ความสำคัญกับเรื่องทัศนคติ ความสามารถในการเรียนรู้และความสามารถในการปรับตัวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง”
ดร.ทายาท ศรีปลั่ง
กรรมการและผู้เชี่ยวชาญ
บริษัท 124 แมนเนจเม้นท์คอนซัลติ้ง จำกัด


“ในอนาคตนับจากนี้ นายจ้างจะมองหาคนที่มี Agility Mindset และรู้จักการปรับใช้ทักษะในการทำงานที่มากกว่าขอบเขตงานที่ตัวเองเคยรับผิดชอบ พูดง่ายๆ คือ ใครที่สามารถต่อยอดทักษะการทำงานได้กว้างและลึก ในขณะเดียวกัน จะมีโอกาสเติบโตและอยู่ในตลาดแรงงานได้ดีกว่า คนเก่งที่ชำนาญเชิงลึกในด้านใดด้านหนึ่ง”
เมธี จารุมณีโรจน์
กรรมการ


“การดูแลมนุษย์ Hi-Po เพื่อเพิ่มความมุ่งมั่นและผูกพันของพนักงานที่มีศักยภาพสูงกับองค์กร นอกเหนือจากการเพิ่มค่าตอบแทนที่เป็นจำนวนเงินแล้ว รวมถึงการให้โอกาสการพัฒนาในเวทีต่าง ๆ ตามวาระที่เหมาะสม การให้อำนาจการตัดสินใจเพิ่มขึ้น การมอบหมายให้มีการควบคุมดูแล ฝึกสอนและแบ่งปันประสบความสำเร็จ ความท้อเท้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้พนักงานคนอื่น ๆ ต่อไป”
อรกานต์ เลาหรัชตนันท์
ผู้บริหารความมั่งคั่งอาวุโส
กลุ่มลูกค้าบุคคล ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย


ถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่คุณพร้อมแปลงร่าง (Transform) เป็นมนุษย์ Hi-Po เพื่อให้องค์กรรักษาคุณไว้ให้นานที่สุด หรือแม้ว่าจะลาออกจากองค์กรไปแล้ว ก็ยังสามารถเติบโตในสายอาชีพที่รักได้ต่อไป ไม่ว่าวันข้างหน้าจะเกิดวิกฤตร้ายแรงกว่าโควิด-19 มนุษย์ Hi-Po ก็ยังอยู่รอดและก้าวหน้าในสายงานได้ดีต่อไป

------------------------------
ข้อมูลอ้างอิงจากหนังสือ
Talented Genius
เผยรหัสลับ DNA คนเก่ง

เปลี่ยนตนเองสู่ยอดมนุษย์ HI-PO
ผู้เขียน นงลักษณ์ ธนรักษ์
สำนักพิมพ์ วิช


-----------------------------------------------------------
แนะนำหนังสือเปลี่ยนหนี้เป็นอิสรภาพทางการเงิน
ผู้เขียน จักรพงษ์ เมษพันธุ์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, บจม.
ราคา : 195 บาท
"เปลี่ยนหนี้เป็นอิสรภาพทางการเงิน" เพราะ "หนี้เป็นปัญหาที่แก้ไขได้" โดยหนังสือเล่มนี้เขียนจากประสบการณ์ตรงของการแก้ไขปัญหาหนี้นับสิบล้านบาท ในเล่มบอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่ วิธีคิด วิธีการ และแนวทาง รวมไปถึงเรื่องเล่าของผู้ที่แก้ไขปัญหาหนี้ได้สำเร็จ ด้วยหวังเป็นกำลังใจให้กับผู้อ่านทุกคนที่กำลังตกอยู่ในสภาวะปัญหานี้


ศาสตร์แห่งการเขียนที่โน้มน้าวใจได้ทุกคน
ผู้เขียน: ซง ซุกฮี
ผู้แปล: วรวุฒ ขาวเงิน
สำนักพิมพ์: อมรินทร์ How to
ราคา : 235 บาท
การเขียนเป็นหัวใจสำคัญของการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นระดับพนักงาน หรือผู้บริหาร ถ้าเขียนเก่ง สื่อสารฉับไว และจูงใจได้ในทุกสถานการณ์ก็จะได้รับการยอมรับอย่างมาก โดยหนังสือเล่มนี้จะสรุปเทคนิคการเขียนจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่ได้รับการยอมรับและถ่ายทอดต่อกันมาเป็นเวลา 150 ปี


ชีวิตติดปีก ด้วยศิลปะแห่งการ "ช่างแม่ง"
ผู้เขียน Mark Manson
ผู้แปล ยอดเถา ยอดยิ่ง
สำนักพิมพ์ : บิงโก Bingo
ราคา : 240 บาท
"ด้วยศิลปะแห่งการช่างแม่ง" เป็นหนังสือที่จะพลิกชีวิต หน้าที่การงาน และความสัมพันธ์ของคุณให้ดีขึ้นอย่างเหลือเชื่อ ด้วยสำนวนภาษาสุดกวน ที่เป็นเอกลักษณ์ตรึงใจแฟนคลับทั่วโลก อย่าง "Mark Manson" นักเขียนและบล็อกเกอร์ที่มีผู้ติดตามนับล้านคน


20 คำถามเพื่อการบริหารผลงานองค์กรเรื่องกำไร
ผู้แต่ง : ณรงค์วิทย์ แสนทอง
สำนักพิมพ์ : ณรงค์วิทย์
ราคา : 450 บาท
เป็นหนังสือที่โฟกัสการบริหารผลงานองค์กรเรื่อง “กำไร” ตั้งแต่การตั้งเป้าหมาย การวิเคราะห์เป้าหมาย การจัดทำแผนงาน การกระจายแผนงานสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การติดตามผลงาน ไปจนถึงการสื่อสารกับพนักงาน และการประเมินผลการดำเนินงาน


ช้าบ้างไม่เป็นไร สมองเด็กฝึกได้ทุกวัน
ผู้เขียน Kato Toshinori
ผู้แปล ภัทร์อร พิพัฒนกุล
สำนักพิมพ์ : นานมีบุ๊คส์ , บจก.
ราคา : 285 บาท
"ช้าบ้างไม่เป็นไร สมองเด็กฝึกได้ทุกวัน" หนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้คุณเข้าใจการเติบโตของสมองตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยเด็ก และรู้วิธีสังเกตเข้าใจวิธีดูแล ด้วย 33 กิจกรรมพัฒนาสมอง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความผิดปกติทางสมอง ที่สัมพันธ์กับความบกพร่องทางพัฒนาการ เพื่อเสริมศักยภาพของเด็กให้ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข


กำลังโหลดความคิดเห็น...