xs
xsm
sm
md
lg

ไอเรื้อรัง เสียงแหบนาน อาจเป็นสัญญาณ “มะเร็งกล่องเสียง”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

เมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่แล้วนั้น อีกหนึ่งปัญหาที่หลายคนจะต้องพบเจอก็คือ อาการไอเรื้อรัง หรืออาการเสียงแหบนาน อาการที่ว่านี้อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็น “โรคมะเร็งกล่องเสียง ได้... ปัจจัยในความเสี่ยงนี้เกิดจากอะไร เรามาดูคำตอบไปพร้อมๆ กัน

อะไรคือ “มะเร็งกล่องเสียง”

ปัจจัยเสี่ยงของ “มะเร็งกล่องเสียง”


-การสูบบุหรี่ ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุดของโรคนี้ โดยผู้ที่สูบบุหรี่จัดมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าผู้ที่ไม่สูบเลยถึง 20 เท่า


-การดื่มแอลกอฮอล์ เพราะมีการกระตุ้นให้เยื่อบุกล่องเสียงให้เปลี่ยนเป็นเซลล์มะเร็งได้


-การอักเสบเรื้อรังของเยื่อบุกล่องเสียง ตรงบริเวณคอ หรือหลอดลม ที่เกิดการอักเสบเรื้อรัง


-มลพิษทางอากาศ เกิดมาจากการสูดดมอากาศที่เป็นพิษ เช่น ฝุ่น ควัน และสารเคมีจากอุตสาหกรรม


- การติดเชื้อไวรัส ทำให้เซลส์เกิดการเปลี่ยนแปลง และมีการแบ่งเซลส์ผิดปกติ


-การฉายรังสี โดยเฉพาะการฉายบริเวณคอ สามารถก่อให้เกิดเซลล์มะเร็งได้


-พันธุกรรม เชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคดังกล่าว สามารถถ่ายผ่านทางพันธุกรรมได้

การตรวจหา “มะเร็งกล่องเสียง”

-เบื้องต้นแพทย์จะเริ่มจากการตรวจประวัติของคนไข้ และตรวจสุขภาพร่างกายภายนอกก่อน โดยจะมีการตรวจคลำดูช่วงคอเหนือกระดูกไหปลาร้า เพื่อตรวจหาต่อม และก้อนอื่นๆ รวมถึงเสียงกรอบแกรบที่กล่องเสียง ดูช่องปาก และคอหอยที่สามารถมองเห็นได้ และใช้กระจกส่องลงไปที่กล่องเสียงเพื่อตรวจดูเนื้องอก
-ถ้าเราสงสัยว่ามีก้อนมะเร็ง จะต้องทำการตัดเนื้อต้องสงสัยเพื่อหาเซลล์มะเร็ง


-ก่อนการส่องกล้องตรวจกล่องเสียง และการตัดชื้นเนื้อจะมีการตรวจเลือด ปัสสาวะ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการดมยาสลบ


-ในบางครั้ง อาจมีการตรวจพิเศษอื่นๆ เช่น เอกซเรย์ปอด เอกซเรย์ตอมพิวเตอร์ หรือ ทำการตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อให้ทราบว่าเป็นมะเร็งในระยะต่างๆ หรือว่ามีการพบว่ามะเร็งกระจายไปในที่ใดบ้างกำลังโหลดความคิดเห็น...