xs
xsm
sm
md
lg

"เด็กบันดาลใจ" ผู้ใหญ่ห้ามพลาด งานดีๆ เพื่อพัฒนาเด็กไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

จะดีแค่ไหนถ้าพ่อแม่ เข้าใจวิธีพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเด็ก เลี้ยงลูกศตวรรษที่ 21 ให้คิดได้คิดเป็น
จะดีแค่ไหนถ้าครู นักการศึกษา ส่งเสริมการใช้สื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ พัฒนาเด็กเยาวชน ให้คิดได้คิดเป็น
จะดีแค่ไหนถ้าเด็กเยาวชนได้มีเวทีปล่อยของ ประลองความคิด กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ เกิดแรงบันดาลใจเข้าใจผู้อื่นมีจิตสาธารณะเป็นพลเมืองตื่นรู้ที่คิดได้คิดเป็น

ทำไมจึงเกิดงานนี้ …..

ในยุคศตวรรษที่ 21 เรากำลังเผชิญกับสังคมและโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ยุคที่สื่อหลอมรวม ธุรกิจอุตสาหกรรมสื่อเติบโตอย่างก้าวกระโดด เด็กเยาวชนใช้เวลากับสื่อมากกว่าวันละ 7 ชั่วโมงต่อวัน แต่ขาดความเข้าใจและความเท่าทันในการบริโภคสื่อ ในขณะที่กลไกการกำกับดูแลของรัฐตามไม่ทัน เช่นเดียวกับสถาบันครอบครัว และโรงเรียน ที่ยังไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนี้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ให้ความสำคัญกับการสร้างภูมิคุ้มกันและเพิ่มพลังให้เด็กเยาวชนครอบครัวในการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวและการฟื้นฟูพลังทางบวกที่มีอยู่ในชุมชนให้เป็นปัจจัยแวดล้อมที่สร้างสรรค์ของเด็กเยาวชนโดยใช้ยุทธศาสตร์ 3 ดีสื่อดีพื้นที่ดีและภูมิดีบูรณาการกับประเด็นงานด้านสุขภาวะอื่นๆ ได้แก่สุขภาวะทางกายด้านโภชนาการสุขภาวะทางกายด้านกิจกรรมทางกายสุขภาวะทางกายด้านเพศสุขภาวะทางจิตใจด้านครอบครัวอบอุ่นสุขภาวะทางสังคมด้านชุมชนเข้มแข็งรวมถึงสุขภาวะของเด็กในสภาวะยากลำบากและสุขภาวะของกลุ่มแรงงานต่างชาติ เพื่อสร้างพลเมืองที่ตื่นรู้ เท่าทันสื่อ เข้าใจผู้อื่น มีจิตสาธารณะ และมีศักดิ์ศรี ทั้งในพื้นที่ Online และ Offline

จัดงานนี้ ...เพื่ออะไร

จากนโยบายดังกล่าวสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้ผลักดันให้เกิดพื้นที่และสื่อสร้างสรรค์ต้นแบบขึ้นมาเป็นจำนวนมาก เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกิดการขยายแนวคิด และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสังคม จึงจัดงาน “มหกรรมสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว” ครั้งที่ 1 ตอน เด็กบันดาลใจ" ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ เปิดโอกาสให้เข้ามาเรียนรู้แนวคิดและเข้ามีส่วนร่วมได้นำไอเดียต่างๆ ไปเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่เด็กเยาวชนและครอบครัว โดยเฉพาะครูและโรงเรียนสถาบันการศึกษาชุมชนท้องถิ่นสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดพัฒนาสื่อสร้างสรรค์พื้นที่สร้างสรรค์ได้ด้วยตนเอง

มีอะไรในงาน...

ผู้เข้าชมงานสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 - 18.00 น.
พิธีเปิดงานมหกรรมฯ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. โดยมี รองนายกรัฐมนตรี ศ.ดร.ยงยุทธ์ ยุทธวงศ์ เป็นประธานในพิธี
ตื่นตากับกิจกรรมภายในพื้นที่กว่า 12,000 ตารางเมตร ถูกเนรมิตให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ แบ่งเป็นโซนย่อยๆ

โซนเด็กปฐมวัย "6 มหัศจรรย์บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ คิดได้ คิดเป็น" พบกับ ความมหัศจรรย์ของ นมแม่ อาหาร กอด อ่าน เล่น ศิลปะและดนตรี
โซนเด็กวัยเรียน "เมืองคิดสนุกปลูกพลังสร้างสรรค์ " พบกับ มุมสวนสุขคิด สวนวิทย์ ร้านขนม
โซนเยาวชน "คิดได้ คิดเป็น คิดเปลี่ยน" พบกับกิจกรรมสารพันไอเดียและพลังสร้างสรรค์ ด้านสื่อและกิจกรรมจิตอาสาของเยาวชน
โซนผู้ใหญ่และครอบครัว "เขตก่อสร้าง พลังบันดาลใจ" พบกับ นวัตกรรมด้านสื่อและกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อความสุขด้านใน และสานพลังสายใยของครอบครัว ชุมชน
โซนตลาดนัดบันดาลใจ พบกับการจำหน่ายและสาธิต สื่อสร้างสรรค์ เช่นหนังสือ การ์ตูน ฯลฯ ผลิตภัณฑ์จากพื้นที่สร้างสรรค์ เช่น ของเล่น หัตถกรรมพื้นเมือง ศิลปะประดิษฐ์ ผลงานไอเดียเก๋ แบบ DIY ผลิตภัณฑ์สุขภาพองค์รวม อาหารและผลิตผลเกษตรอินทรีย์ ฯลฯ
มุมและเวทีการแสดงจากเด็กเยาวชน เวิร์คชอป เสวนา คอนเสิร์ต ภาพยนตร์สั้น ที่น่าสนใจมากกว่า 50 รายการ
นิทรรศการ ความรู้ ไอเดียใหม่ๆ ผ่านสื่อทันสมัยและรูปแบบกิจกรรมมากมาย

นอกจากนี้ยังได้มีการสร้างสรรค์พื้นที่ชุมชนออนไลน์ ผ่าน Facebook “เด็กบันดาลใจ”และเชิญร่วมติดตามรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ผ่านแฟนเพจ “เด็กบันดาลใจ”เพื่ออนาคตเด็กเยาวชนไทยให้ “คิดได้และคิดเป็น”

งานมหกรรมสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว ครั้งที่ 1 ตอน #เด็กบันดาลใจ วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2558 10.00-18.00 น. ณ แอร์พอร์ตลิ้งค์ มักกะสัน


กำลังโหลดความคิดเห็น