xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวบิดเบือน! การบ่งต้อด้วยหนามหวาย สามารถรักษาต้อลม ต้อเนื้อ วุ้นในตาเสื่อม และความผิดปกติอื่นๆกับดวงตาได้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์จากที่มีการเผยแพร่คลิปวีดีโอในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับ การบ่งต้อด้วยหนามหวาย สามารถรักษาโรคกับดวงตาได้ทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงว่า การบ่งต้อ เป็นความรู้ความสามารถ ของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย แต่ยังไม่มีการศึกษาถึงประสิทธิผลของการรักษาทางคลินิกและไม่พบรายงานอาการข้างเคียง

วันนี้ (17 มี.ค.) ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นสุขภาพเรื่องการบ่งต้อด้วยหนามหวาย สามารถรักษาต้อลม ต้อเนื้อ วุ้นในตาเสื่อม และความผิดปกติอื่นๆกับดวงตาได้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน

จากที่มีการเผยแพร่คลิปวีดีโอในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นของสุขภาพว่า การบ่งต้อด้วยหนามหวาย สามารถรักษาต้อลม ต้อเนื้อ วุ้นในตาเสื่อม และความผิดปกติอื่นๆกับดวงตาได้ทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงว่า เป็นเพียงข้อมูลการศึกษาในรูปแบบกรณีศึกษาถึงผลของการรักษาและระดับความพึงพอใจในกลุ่มผู้ป่วยต้อกระจก จำนวน 20 ราย วัดผลการศึกษาโดยการใช้แบบสัมภาษณ์ผู้ป่วย อีกทั้งเป็นการศึกษาเพียง 1 กลุ่ม

โดยไม่มีกลุ่มเปรียบเทียบ ผลการศึกษา พบว่า อาการคันตา ตาแห้ง แสบตา หายไป ร้อยละ 30.00 อาการน้ำตาไหล มีขี้ตา

ตาแฉะ หายไป ร้อยละ 25.00 ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการดีขึ้น มองเห็นได้ชัดขึ้น และมีความพึงพอใจต่อผลการรักษาในระดับมากที่สุดและมีการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการเข้ารับการรักษาโรคตาด้วยวิธีการบ่งต้อด้วยหนามหวาย กรณีศึกษาโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการรักษาหลังจากการบ่งต้อด้วยหนามหวายอยู่ในเกณฑ์ที่สูงในระดับมากที่สุดทุกประเด็น โดยเฉพาะความชำนาญในการรักษาของแพทย์แผนไทย การให้ข้อมูลและข้อปฏิบัติก่อนและหลังการรักษาอย่างครบถ้วน อีกทั้งมีผังแสดงขั้นตอนในการเข้ารับบริการอย่างครบถ้วนและชัดเจน

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.dtam.moph.go.th หรือโทร. 02 5917007

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : การบ่งต้อ เป็นความรู้ ความสามารถ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านเวชกรรมไทย แต่ยังไม่มีการศึกษาถึงประสิทธิผลของการรักษาทางคลินิกและไม่พบรายงานอาการข้างเคียงหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงจากการบ่งต้อด้วยหนามหวายขม

หน่วยงานที่ตรวจสอบ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข


กำลังโหลดความคิดเห็น