xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวจริง! ครม.อนุมัติเที่ยวปันสุข ช่วยจ่ายค่าโรงแรม-เครื่องบินให้ 40%

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรณีที่มีข่าวปรากฏตามสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ครม.อนุมัติเที่ยวปันสุข ช่วยจ่ายค่าโรงแรม-เครื่องบินให้ 40% ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบพบว่าประเด็นดังกล่าว นั้น เป็นข้อมูลจริง

วันที่ 18 มิ.ย. ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ครม.อนุมัติเที่ยวปันสุข ช่วยจ่ายค่าโรงแรม-เครื่องบินให้ 40% ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรีพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2563 มีมติเห็นชอบโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว เป็นมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงการคลังเสนอ เพื่อกระตุ้นให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ช่วยเหลือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2563

หลักการของมาตรการ "เที่ยวปันสุข" แบ่งได้เป็น 3 โครงการ ได้แก่ แพ็กเกจสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และ แพ็กเกจสำหรับประชาชนทั่วไป

1. แพ็กเกจ "กำลังใจ" เพื่อตอบแทนบุคลากรแนวหน้าในการรับมือโควิด-19 โดยให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) รวม 1,200,000 คน โดยจะให้ได้รับสิทธิพิเศษเดินทางท่องเที่ยวฟรี ผ่านบริษัทนำเที่ยว 2 วัน 1 คืน โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ 2,000 บาทต่อคน

2.แพ็กเกจ "เราไปเที่ยวกัน" เพื่อสนับสนุนค่าโรงแรมที่พักในลักษณะร่วมจ่าย จำนวน 5 ล้านคืน ประมาณ 40% ของค่าห้องพักแต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคืน และสนับสนุนค่าอาหารและค่าใช้จ่ายสถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการและ ททท. จะแจ้งรายชื่อแก่ธนาคารกรุงไทย จำนวน 600 บาท ต่อห้องต่อคืน โดยจะต้องมีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่จังหวัดในทะเบียนบ้านของประชาชนผู้จองที่พัก

3.แพ็กเกจ "เที่ยวปันสุข" เพื่อสนับสนุนการเดินทางของประชาชน จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ล้านคน โดยจำหน่ายบัตรโดยสารด้านการท่องเที่ยว 3 กลุ่ม ได้แก่ สายการบินในประเทศไทย รถขนส่งไม่ประจำทางข้ามจังหวัด และรถเช่าประมาณ 40% แต่ไม่เกิน 1,000 บาท

ผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ต้องเป็นคนไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป สามารถลงทะเบียนผ่านแอพของธนาคารกรุงไทย เพื่อขอรับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิคส์และนำมาเป็นส่วนลด ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนในภายหลัง

และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.prd.go.th หรือโทร. 02-618-2323


กำลังโหลดความคิดเห็น...