xs
xsm
sm
md
lg

โครงการ SMEs Pro-active เดินหน้าสนับสนุน SMEs ไทย อนุมัติเงินสนับสนุนอีกกว่า 43 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ SMEs Pro-active ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้มีการอนุมัติวงเงินกว่า 43 ล้านบาท ให้กับผู้ประกอบการ SMEs กว่า 200 ราย ที่ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมขยายตลาดในต่างประเทศกว่า 70 กิจกรรม ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ กิจกรรมเจรจาการค้าในต่างประเทศ งานแสดงสินค้าเสมือนจริง (Virtual Exhibition) และการเปิดร้านค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์แบบ B2B (Cross-Border e-Commerce) โดยเป็นครั้งแรกที่มีการอนุมัติให้การสนับสนุนผู้ประกอบการเปิดร้านค้าบนแพลตฟอร์ม KlangOne แพลตฟอร์มซึ่งเน้นการบุกตลาด CLMV

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้อนุมัติให้การสนับสนุนงานแสดงสินค้าใหม่ๆ ที่มีศักยภาพเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นงานแสดงสินค้าอาหารระดับโลกอย่างงาน Salon Gourmets ที่ประเทศสเปน งานแสดงสินค้าหนังสือที่จัดขึ้นในประเทศจีนและอินโดนีเซีย งานแสดงสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงในตลาดใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาและตุรกี เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการเปิดโอกาสทางการค้าในต่างประเทศสำหรับ SMEs ให้กว้างขวางและหลากหลายมากที่สุด

โครงการ SMEs Pro-active เป็นความร่วมมือกันระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กับหน่วยงานพันธมิตรภาคเอกชน ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาผู้ขนส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ที่มุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทยให้สามารถขยายโอกาสทางการค้าในตลาดต่างประเทศทั่วโลก โดยที่ผ่านมาให้การสนับสนุนผู้ประกอบการไปแล้วมากกว่า 8,000 ราย สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 25,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถต่อยอดให้ผู้ประกอบการ SMEs สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศเพิ่มขึ้นได้มากกว่า 2,800 ล้านบาท

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ SMEs Pro-active โดยมีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุนในการเข้าร่วมกิจกรรมขยายตลาดในรูปแบบต่างๆ ในวงเงินสูงสุดถึง 200,000 บาทต่อครั้ง โดยขณะนี้ถึง วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เป็นการเปิดรับสมัครสำหรับรอบการพิจารณาที่ 3/2566 ซึ่งผู้ประกอบการสามารถขอรับการสนับสนุนกิจกรรมที่มีกำหนดจะจัดขึ้นในช่วงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2566 จนถึงเดือนกันยายน 2567

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ https:// smesproactive.ditp.go.th/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 250 77783 หรือ 0 2507 7786

กำลังโหลดความคิดเห็น