xs
xsm
sm
md
lg

สถาบันเครือข่ายไทยสร้างสรรค์ (สคทส.) เชิญร่วมเวทีเสวนา “ถอดบทเรียนกระบวนการยุติธรรม กรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาฯ”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์2 นักวิชาการสถาบันเครือข่ายไทยสร้างสรรค์ (สคทส.)Thai Sangsan Institute ถูกเชิญร่วมเวทีเสวนาคลินิกช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (Legal Aid) และสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในหัวข้อ “ถอดบทเรียนกระบวนการยุติธรรม กรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญา ที่อยู่ในความสนใจของประชาชน” โดยมี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี ม.รังสิตประธานเปิดงานฯ ศ.พิเศษวิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ปาฐกพิเศษในหัวข้อดังกล่าว พร้อมวิทยากรรับเชิญผู้มีชื่อเสียงทั้งวงการทนายความ-อัยการ-ตำรวจ เปิดให้นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าฟังได้

นายสมชาย พหุลรัตน์ ประธานสถาบันเครือข่ายไทยสร้างสรรค์ (สคทส.) และอาจารย์นิดาวรรณ เพราะสุนทร (ผอ.หลักสูตรนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต) ได้กล่าวถึงการได้รับเชิญให้มาเป็นวิทยากรผู้ดำเนินรายการงานเสวนาในหัวข้อเรื่อง “ถอดบทเรียน กระบวนการยุติธรรม กรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญา ที่อยู่ในความสนใจของประชาชน” ที่จะมีขึ้นในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 นี้ เวลา 09.00-12.00น. ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ ในมหาวิทยาลัยรังสิต โดยเป็นการเสวนาที่สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการยุติธรรมในบ้านเรา...ซึ่งจะเป็นข้อมูลความรู้ให้ทั้งนิสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปได้เข้ามาฟังและเป็นความรู้ในเรื่องกระบวนการยุติธรรม อันจะเป็นประโยชน์อย่างมาก โดย ดร.ศักดิ์ณรงค์ มงคล ผอ.ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายคณะนิติศาสตร์และสโมสรนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ ม.รังสิต จัดขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะบ้านเมืองของเราทุกวันนี้มีปัญหาเยอะมาก ๆ ถ้าพวกเราร่วมมือกันไม่ว่าจะอยู่ในวงการไหนทำให้สังคมมีความรู้สึกว่าความเป็นธรรมมันมีจริง ความเหลื่อมล้ำในสังคมในบ้านเราก็จะค่อย ๆ หมดไป

ทางด้าน อาจารย์นิดาวรรณ เพราะสุนทร ผอ.หลักสูตรนิติศาสตร์ ม.รังสิต กล่าวว่า งานเสวนาครั้งนี้นอกจากจะมี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต มาประธานกล่าวเปิดงานแล้ว ศ.พิเศษวิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์และในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย กรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญา ที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ยังกล่าวปาฐกถาพิเศษฯอีกด้วย นอกจากนั้นยังมีวิทยากรที่มาร่วมเสวนาอีกหลายท่านประกอบด้วย ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงศ์ พูตระกูล ผช.อธิการบดีฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย ม.รังสิต, ผศ.ดร.ธานี วรภัทร์ ประธานคณะทำงานด้านการประมวลข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ ในคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย, ดร.น้ำแท้ มีบุญสร้าง อัยการจังหวัด และ พ.ต.อ.วิรุฒม์ ศิริสวัสดิบุตร เลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ซึ่งงานเสวนาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สามารถเข้ามาร่วมฟังในวันเสวนาได้ ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาจากสถาบันอื่นๆ ก็สามารถที่จะมาเข้าร่วมฟังได้ ไม่ได้ปิดกัน ร่วมทั้งพี่น้องประชาชนทั่วไป ก็มาฟังเสวนาได้ ซึ่งดิฉันคิดว่า ในประเทศของเรายังมีคดีอีกเยอะที่เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนมากมาย เน้นว่าเวทีนี้ไม่ใช่เวทีที่จะไปโจมตีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด แต่เป็นการเสวนาที่จะอธิบายถึงกระบวนการยุติธรรมที่จะนำมาเป็นบทเรียนและเคสในการศึกษาหาความรู้ต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น