xs
xsm
sm
md
lg

เปิดตัวสุดยิ่งใหญ่สารคดี “ชน ชาติ พันธุ์” ร่วมเดินทางตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำโขง 9 ชาติพันธุ์ 2 เชื้อชาติผ่านสารคดี 12 ตอน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์แถลงข่าวเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ ณ โรงแรมไอ (I Hotel) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม สำหรับสารคดีชุด “ชน ชาติ พันธุ์” จัดโดยจังหวัดนครพนม ร่วมกับจังหวัดสกลนคร และจังหวัดมุกดาหาร ทั้งนี้เพื่อสนองนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ได้สัมผัสและได้รับประสบการณ์ความมหัศจรรย์
ในเมืองไทย ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมและการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง –สุขภาพ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (กลุ่มจังหวัดสนุก) ที่มีความโดดเด่นด้านธรรมะ ธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยเฉพาะการมี “ความหลากหลายของวิถีชีวิตชาติพันธุ์” และมุ่งเน้นให้เกิดการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี สามารถสร้างรายได้และกระจายรายได้ ให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงเกิดเป็นสารคดีชุด “ชน ชาติ พันธุ์” ที่จะนำทุกคนร่วมเดินทางตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำโขง 9 ชาติพันธุ์ 2 เชื้อชาติ ผ่านสารคดี 12 ตอน

นำทีมย้อนรอยโดย กมล หอมกลิ่น ผู้กำกับ มากความสามารถที่ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านสารคดีมาแล้วอย่างมากมาย พร้อมด้วยนักแสดงหนุ่มหล่อ นิว-ชัยพล จูเลี่ยน พูพาร์ต โดยที่มาของคอนเซ็ปต์ “ชน ชาติ พันธุ์” มาจากคำว่า “ชุมชน” แทนคำว่า บ้านหรือ หมู่บ้าน "บ้าน" ที่ในแง่มุมความเข้าใจเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ทางด้านของ สังคม วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน เกี่ยวข้องกับความเป็นเครือญาติ การมีวัฒนธรรมของชนเผ่าเดียวกัน การมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินร่วมกัน การใช้ทรัพยากรร่วมกัน คำที่สองคือ “เชื้อชาติ” การร่วมเผ่าพันธุ์เดียวกัน มีลักษณะทางกายภาพเหมือน หรือคล้ายกัน และ “ชาติพันธุ์” การมีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาพูดเดียวกัน และมีความเชื่อว่า สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษกลุ่มเดียวกัน

โดยเรื่องราวทั้งหมดในสารคดีจะเล่าผ่านกลุ่มคน 9 ชาติพันธุ์ ได้แก่ ไทญ้อ ไทอีสาน ไทยแสก ไทโย้ย ไทกวนไทกะเลิง ไทโส้ ผู้ไท ไทข่า และ 2 เชื้อชาติ ได้แก่ เชื้อชาติเวียดนาม และเชื้อชาติจีน ในมุมมองของการดำเนินชีวิตของ

แต่ละชาติพันธุ์ในปัจจุบัน ที่อยู่ผสมผสานกับสังคมอีสานยุคใหม่ หากแต่จะมีการเล่าย้อนสลับเพื่อกลับไปดูที่มาของการอพยพที่แสดงถึงรากเหง้าของแต่ละชาติพันธุ์และเชื้อชาติเพื่อให้เห็นภาพที่เข้าใจง่าย นอกจากนี้เรายังจะได้เห็นตัวละครแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่านภาษาหรือสำเนียงภาษา ประเพณี การละเล่น พิธีกรรม อาหาร และการแต่งกาย ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละชาติพันธุ์อีกด้วย สารคดีเรื่องนี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อสะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์ ตัวตน ของทุกกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใช้ชีวิตและมีความผูกพันธุ์กับพื้นที่ได้อย่างลงตัว ผ่านรอยยิ้มที่มีความสุข และความร่าเริงอย่างมีชีวิตชีวาในวิถีการดำเนินชีวิต หากแต่คงไว้ซึ่งความภูมิใจในความเป็นชาติพันธุ์เดิม ซึ่งทั้งหมดนี้จะสะท้อนถึงการเป็นพื้นที่พหุวัฒนธรรมของภาคอีสาน และนำมาซึ่งความน่าสนใจให้คนข้างนอกหรือผู้ที่มาเยี่ยมเยือนเห็นมุมมองของภาคอีสาน และเข้าใจความเป็นอีสานในแง่มุมของความเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางประเพณี วัฒนธรรม ผ่านกลุ่มคน 9 ชาติพันธุ์ 2 เชี้อชาติ ให้เห็นภาคอีสานที่ลึกซึ้ง โดยเฉพาะในพื้นที่ จ.นครพนม จ.สกลนคร และ จ.มุกดาหาร ซึ่งสารคดีชุดนี้มีทั้งหมด 12 ตอน คือ ตอนที่ 1 ไทญ้อ วิถีกับธรรมชาติ, ตอนที่ 2. เยือนถิ่นไทอีสาน บ้านผึ่งแดด, ตอนที่ 3 อาจสามารถ ปลาแซบไทยแสก, ตอนที่ 4 กลองเลงไทโย้ย จังหวะวิถีแห่งบ้านอากาศ, ตอนที่ 5 วิถีชนคนเวียดนาม, ตอนที่ 6 ไทกวน ช่างเหล็กกล้า แห่งบ้านนาถ่อน, ตอนที่ 7 วิถีไทกะเลิง แห่งกุดแฮด, ตอนที่ 8 โส้วิถี, ตอนที่ 9 วิถีผู้ไท แห่งบ้านนาบัว, ตอนที่ 10 ไทข่า แห่งโสกแมว, ตอนที่ 11หนีห่าว ตามรอยศรัทธาลูกหลานเจ้าพ่อหมื่น และตอนที่ 12 ชนชาติพันธุ์ ความต่างที่ลงตัว

ซึ่งในงานแถลงข่าวเปิดไฮไลท์ด้วยโชว์การแสดงศิลปะร่วมสมัย ภายใต้แนวคิด 9 ชาติพันธุ์ 2 เชื้อชาติ การแสดงที่เล่าถึงเรื่องราวของร่องรอยอารยธรรมลุ่มน้ำโขง ความหลากหลายของวิถีชีวิตชาติพันธุ์ ที่สวยงาม สุดประทับใจ พร้อมคุณสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประธานในพิธี ร่วมเปิดงานในครั้งนี้ พร้อมด้วย คุณคมสัน นิลยองตระกูล (ท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดนครพนม), อ.เด่นชัย ไตรยะถา (ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม) คุณชาญยุทธ อุปพงษ์ (ประธานสภาอตุสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดนครพนม) คุณชัยพล จูเลี่ยน พูพาร์ต (นักแสดง) คุณกมล หอมกลิ่น (ผู้กำกับสารคดี) ตัวแทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจังหวัดนครพนม และแขกผู้มีเกียรติหลายท่าน
จากวิถีชีวิต การหาอยู่หากิน ที่อิงแอบกับสายน้ำผืนป่า ธรรมชาติ สู่วัฒนธรรม 9 ชาติพันธุ์ 2 เชื้อชาติ ร่วมสัมผัสร่องรอยอารยธรรมลุ่มน้ำโขง ความหลากหลายของวิถีชีวิตชาติพันธุ์ที่สวยงาม ผ่านสารคดี “ชน ชาติ พันธุ์” ย้อนรอยเส้นทาง รู้กว้างชาติพันธุ์ วารวันโลกเปลี่ยน เพื่อเรียนรู้ เข้าใจ และท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงไปด้วยกัน ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 06.25 น.ทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 และสามารถรับชมย้อนหลังที่ช่องทาง Youtube และในเพจ Facebook สารคดี ชน ชาติ พันธุ์ และในเวปไซต์ www.sanukland.com
กำลังโหลดความคิดเห็น...