xs
xsm
sm
md
lg

ท่องเที่ยววิถีชาวนาในลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ป่าสัก การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ สุขกาย สุขใจ บนวิถีชีวิตชาวนา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี ได้จัดทำโครงการ “จัดส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยววิถีชาวนาในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและป่าสัก” เพื่อส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยววิถีชาวนาในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและป่าสัก 6 จังหวัดภาคกลางตอนบน ที่ไม่ได้มีแค่การทำนา หากแต่ยังมีวิถีชีวิตด้านอื่น ๆ ที่งดงาม เรียบง่ายอีกมากมาย อาทิ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ธรรมชาติที่สวยงาม อาหารพื้นถิ่น ฯลฯ

โดยกิจกรรมครั้งนี้ “นายสุฤกษ์ ศิลปอนันต์” ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า ได้จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวขึ้นทั้งหมด 3 เส้นทางด้วยกัน โดยเส้นทางที่ 1 สีสันแห่งวัฒนธรรม จ.สระบุรีและลพบุรี, เส้นทางที่ 2 กับข้าวกับปลาชาวนาไทย จ.สิงห์บุรีและชัยนาท และเส้นทางที่ 3 หัตถศิลป์ถิ่นคราฟท์ จ.พระนครศรีอยุธยาและอ่างทอง จึงอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยววิถีชาวนา การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ เส้นทางใหม่ ๆ ของวิถีชาวนาที่ไม่ได้อยู่แค่ในท้องนา

โดยนายสุฤกษ์ ศิลปอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า การจัด “กิจกรรมส่งเสริมท่องเที่ยววิถีชาวนาลุ่มน้ำเจ้าพระยาและป่าสัก 6 จังหวัดภาคกลางตอนบนนี้ เริ่มต้นจากแนวคิดที่เราได้เห็นความสำคัญของ “ข้าว” พืชอาหารประจำชาติไทยของเราที่มีตำนานประวัติศาสตร์มายาวนานไม่น้อยกว่า 5,500 ปี และอาชีพชาวนาก็นับเป็นอาชีพแรกของบรรพบุรุษไทยที่ยังสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ และประเทศไทยของเรารวมถึงภาคกลางตอนบนก็ยังเป็นแหล่งปลูกข้าวคุณภาพดีที่ผลิตออกสู่ตลาดโลกมากที่สุด และยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยพันธุ์ข้าวอีกด้วย จากตรงนี้เราก็เอามาคิดต่อว่า จะทำอย่างไรที่จะส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้คนได้เห็นคุณค่าของข้าวและชาวนาไทยมากขึ้น

ก็เลยคิดถึงการเชื่อมโยงวิถีชาวนาให้เข้ากับการท่องเที่ยว เพื่อตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของผู้คนในยุคปัจจุบันนี้ให้มากขึ้น เราอยากจะถ่ายทอดและบอกเล่าถึงการท่องเที่ยวที่เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของชาวนาในรูปแบบใหม่ ซึ่งไม่ได้พานักท่องเที่ยวไปทำนา ดำนา เกี่ยวข้าว หรือกระบวนการทำนา แต่เราอยากให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส ได้เรียนรู้ ได้ลองมาดู มาชม วิถีชีวิตชาวนาอีกด้านหนึ่งที่นอกเหนือจากการทำนา ทั้งช่วงหลังฤดูกาลทำนา ช่วงว่างเว้นจากการทำนา หรือระหว่างรอการเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งวิถีชาวนาใน 6 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาและป่าสักก็จะมีทั้ง งานหัตถกรรม งานหัตถศิลป์ การสืบสานอาหารพื้นบ้าน ภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ เช่น การทอผ้า การจักสาน หรือการปั้นตุ๊กตา เป็นต้น

และในปัจจุบันนี้ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความสนใจท่องเที่ยวในเชิงลึกมากขึ้น โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตชุมชน ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 6 จังหวัดของเรา ล้วนอยู่ในเส้นทางที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ของลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ป่าสัก ซึ่งเป็นพื้นที่ราบลุ่มที่เหมาะต่อการทำเกษตรกรรม และประกอบอาชีพทำนาสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ เราจึงอยากเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้วิถีชาวนาและสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น

และจากแนวคิดนี้เราจึงอยากดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่เข้ามาท่องเที่ยวในรูปแบบนี้มากขึ้น เเราจึงได้นำกลุ่มคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบบทความหรือคลิปวิดีโอ บล็อกเกอร์ท่องเที่ยว เช่น อาย กมลเนตร เรืองศรี, ดาร์ลิ่งอารดา อารยวุฒิ, บล็อกเกอร์ท่องเที่ยวชื่อดังโกเก็ทลอสท์, พะคะพิช, กินแก้มตุ่ยตะลุยเที่ยว และ PST. ซึ่งเราเชื่อว่าการที่เราจะให้นักท่องเที่ยวทุกกลุ่มได้เห็นคุณค่าของวิถีชาวนามากขึ้น และเผยแพร่บอกต่อ การท่องเที่ยววิถีชาวนาฯ ในวงกว้างมากขึ้นนั้น คนรุ่นใหม่ต้องเป็นทัพหน้าออกมาเที่ยวก่อนเพื่อเชิญชวนให้คนรุ่นใหม่ออกมาท่องเที่ยว ซึ่งเชื่อว่าจะเชื่อมโยงไปถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่น ๆ อีกด้วย

“และครั้งนี้เราได้จัดทำเส้นทางท่องเที่ยววิถีชาวนาในลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ป่าสัก 6 จังหวัดภาคกลางตอนบน (สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง) โดยดึงเอาเสน่ห์และจุดเด่นของแต่ละจังหวัดออกมา ซึ่งแน่นอนว่าทั้ง 6 จังหวัดของเรามีทั้งศิลปวัฒนธรรมที่งดงาม ขนบธรรมเนียมประเพณี อาหารพื้นบ้าน และงานหัตถกรรมต่างๆ อยู่ในทุกชุมชนซึ่งเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์อยู่แล้ว แต่เราอยากให้การท่องเที่ยวสนุกมากขึ้น และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของการท่องเที่ยวในปัจจุบันมากขึ้น โดยที่ไม่ลืมที่จะคงไว้ซึ่งแก่นของความงดงามของรากเหง้าในแต่ละชุมชน เราจึงจัดทำออกเป็นเป็น 3 เส้นทางหลักๆ ที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ในรูปแบบ 2 Day Trips ขับรถเที่ยวได้ในระยะประมาณ 300 กิโลเมตร ได้แก่เส้นทางที่ 1 จังหวัดสระบุรีและลพบุรี ซึ่งเป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ที่หลากหลาย

เส้นทางที่ 2 คือ จังหวัดชัยนาทและสิงห์บุรี ซึ่งเป็นเส้นทางอู่ข้าวอู่น้ำและอาหารปลาแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์ และเส้นทางที่ 3 คือจังหวัด พระนครศรีอยุธยาและอ่างทอง ซึ่งเป็นเส้นทางของงานหัตถศิลป์ หัตถกรรม โดยทั้งหมดทั้งมวลนี้ เราไม่ลืมที่จะเชื่อมโยงกับวิถีชาวนาอันเป็นวิถีชีวิตของชุมชนที่บ่งบอกถึงตัวตน อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ที่ดีงาม รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจากการท่องเที่ยว โดยเฉพาะหลังวิกฤตของโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทุกภาคส่วนของประเทศไทย จึงอยากขอเชิญชวนคนไทยออกมาท่องเที่ยววิถีชาวนาทั้ง 3 เส้นทางกัน รับรองว่าจะสุขกาย สุขใจ และเก็บความประทับใจกลับบ้านกันอย่างแน่นอน”

ลิงก์คลิป VDO 3 เส้นทาง “ท่องเที่ยววิถีชาวนาในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและป่าสัก”
(เส้นสระบุรี - ลพบุรี) https://www.facebook.com/watch/?v=587940861883372
(เส้นสิงห์บุรี - ชัยนาท) https://www.facebook.com/watch/?v=3308863972528602&extid=zOjMrmDfZz2Fqn7X (สิงห์บุรี - ชัยนาท) https://www.youtube.com/watch?v=ODQBPq99OBk
(เส้นพระนครศรีอยุธยา - อ่างทอง) https://www.facebook.com/watch/?v=335807897800918


กำลังโหลดความคิดเห็น...