xs
xsm
sm
md
lg

กรมส่งเสริมฯ คนพิการ ร่วมพิธีเปิดร้านกาแฟ ร้านต้นแบบธุรกิจของคนพิการ สร้างรายได้ ที่ทำเนียบฯ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมในพิธีเปิดร้านกาแฟ APCD 60+Plus Bakery & Chocolate Cafe @ทำเนียบรัฐบาล โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังของตึกนารีสโมสร โดยคณะกรรมการสวัสดิการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อนุญาตให้เปิดร้านกาแฟคนพิการเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมคนพิการที่เป็นรูปธรรม และเปลี่ยนคนพิการจากกลุ่มเปราะบางให้กลายเป็นพลังในสังคม

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายได้ให้คนพิการ ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" (leave no one behind) และเป็นการอนุวัติการตามอนุสัญญาแห่งสหประชาติว่าด้วยสิทธิคนพิการ (United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities : UNCRPD) ทั้งนี้ ร้านกาแฟดังกล่าวจะเป็นร้านต้นแบบธุรกิจของคนพิการที่มีคนพิการทุกประเภททำงานร่วมกันและมีการออกแบบ Universal Design Cafe เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนพิการและผู้สูงวัย

โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุงร้านกาแฟจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท เจ เอส วิชั่น จำกัด ในการนี้ เลขาธิการคณะกรรมธิการเศรษฐกิจและสังคมภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแห่งองค์การสหประชาชาติ (UNESCAP) เป็นตัวแทนองค์การสหประชาชาติ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานพิธีเปิดร้านกาแฟคนพิการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคนพิการของรัฐบาลไทยในกรอบเวทีระหว่างประเทศด้วย

​นอกจากนี้ ร้านกาแฟแห่งนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตที่ผลิตโดยคนพิการ ซึ่งใช้วัตถุดิบที่ทำในไทยทั้งสิ้น โดยเป็นต้นโกโก้พันธุ์ IM1 ที่ปลูกในประเทศไทยโดยกลุ่มธุรกิจ Mark Rin Chocolate ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการปลูกต้นโกโก้พันธุ์ไทยจะช่วยลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการลดมลภาวะฝุ่นละอองเป็นพิษ PM 2.5

ทั้งนี้ ร้านกาแฟ APCD 60+Plus Bakery & Chocolate Cafe @ทำเนียบรัฐบาล จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังนี้ 1) จำหน่าย 60+พลัส เบเกอรี่ โดยยามาซากิ 2) รับจัดของว่าง จัดเบรค งานประชุมต่างๆ 3) จำหน่ายCoffee และเครื่องดื่มจากช็อกโกแลต MarkRin Chocolate 4) การผลิตและจำหน่ายช็อกโกแลตไทยแท้โดยคนพิการ โดยเจ้าหน้าที่และการบริการภายในร้านจะดำเนินการโดยคนพิการทุกขั้นตอน ทั้งบาริสต้า ทำขนม เบเกอรี่ต่างๆ และขาย โดยจะเปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.00 - 17.00 น.

อย่างไรก็ตามเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้คนพิการมีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นบริบทที่มีนัยสำคัญที่แสดงถึงการสนับสนุนกิจกรรมฝึกอาชีพคนพิการเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้คนพิการอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการปฏิบัติตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น