xs
xsm
sm
md
lg

ผลงาน #จุติคิดและทำ 1 ปี พม. จ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เพิ่มเป็นกว่า 1 ล้าน 6 แสนคน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์จากนโยบายของรัฐบาลในการให้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดอายุ 0-6 ปี โดยในดือน ก.ค. 2562 ซึ่งเป็นช่วงที่นายจุติ ไกรฤกษ์ เริ่มต้นเข้ามาบริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด จำนวน 511,347 ราย

นายจุติ ได้พบว่า มีข้อมูลตกหล่นของผู้ที่มีสิทธิ์นี้จำนวนมาก จึงมีการเร่งรัดนำเข้าข้อมูลที่ตกหล่นในทุกจังหวัดทั่วประเทศให้มากยิ่งขึ้น จนเมื่อถึงเดือน ก.ค. 2563 ที่ผ่านมา มีจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์จำนวน 1,608,133 ราย
https://www.youtube.com/watch?v=ZoppubG4ZOY
กำลังโหลดความคิดเห็น