xs
xsm
sm
md
lg

เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม โอนเข้าแล้ววันนี้ 3,000 บาท

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (20 ก.ค.) กรมบัญชีกลางโอนเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท ให้กับกลุ่มเด็กแรกเกิด, ผู้สูงอายุ และคนพิการ ตามมติ ครม.ที่เห็นชอบให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ช่วยเหลือ และเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวม 6,781,881 คน ดังนี้

-เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 1,394,756 คน

-ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ 4,056,596 คน

-คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ 1,330,529 คน